obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Deset   zamyšlení   nad   životem      (seminář od 9. 10. 2018)

ilustrační foto Srdečně Vás zveme na seminář, ve kterém se společně s MUDr. Ivanem Peškou zamyslíme nad jednotlivými etapami lidského života, vztahovými otázkami i dalšími událostmi, které mohou potkat nás či naše blízké.
Je možné přijít (je vhodné se předem nahlásit) jen na vybrané lekce.

Zahájení:9. října (Út 16.30 - 18.30 hod.)
Kolikrát:proběhne 10 lekcí
Intervaly:po 14 dnech
Počet:min. 7 - max. 12 osob
Místo:Centrum Ženy50; Anenská 10
Lektor:psychiatr MUDr. Ivan Peška
Celý kurz:1 300,- Kč / členky 1 000,- Kč
1 lekce:130,- Kč / členky 100,- Kč


1. zamyšlení:     8 věků života podle E. H. Eriksona

Erik H. Erikson, německý psycholog ovlivněný Freudovou psychoanalýzou, po nástupu fašismu emigroval do USA, kde žil do konce svého života. Zde vypracoval velmi pozoruhodnou teorii vývoje lidského života, jehož běh rozdělil do 8 životních stupňů. Na každém stupni vývoje musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Jen jeho vyřešením získává volnou cestu, aby mohl pokračovat ve zdravém rozvoji své osobnosti. Nevyřešení vývojového rozporu vede k ustrnutí ve vývoji, případně k rozvoji psychických poruch.
V první části našeho cyklu se seznámíme s klíčovými body Eriksonovy teorie tzv. "8 věků člověka". Poznání nám pomůže hlouběji pochopit celý běh lidského bytí od narození do smrti.

2. zamyšlení:     Jak porozumět světu dnešních mladých lidí

Spíše než o přednášku půjde o podněty ke společné diskuzi na téma:

  • Jak vidíme dnešní mladou generaci?
  • V čem jsou jiní, než jsme bývali my?
  • Vyrostli v demokracii. Jak je to ovlivnilo?
  • Jsou skutečně svobodnější, než jsme bývali my?
  • Jde jim (v zásadě) o totéž, oč předchozím generacím, nebo preferují své vlastní, odlišné hodnoty?
  • Jak je to s jejich postoji ke vzdělání, k práci, k sexu, manželství, k dětem a k jejich výchově?
  • Mohou jejich rodiče ve stáří počítat s pomocí svých dětí?
  • Jak mladou generaci ovlivňuje internet a sociální sítě (Facebook), jak možnosti cestovat?
  • Je pro nás "jazyk" dnešních mladých srozumitelný?

3. zamyšlení:     Muži x ženy (voda x oheň?)

ilustrační foto Muži a ženy jsou odlišné bytosti - a to přesto, že patří ke stejnému živočišnému druhu. Jejich světy se výrazně liší, ženy a muži vyznávají mnohé odlišné hodnoty, stanovují si v životě odlišná pravidla. Věda teprve ve 20. století přinesla pozoruhodné poznatky o tom, že rozdíly mezi oběma pohlavími nejsou dány jen genetikou a výchovou, ale specifičtěji odlišnostmi v naprogramování mozku a v odlišném působení hormonů - a to ještě před tím, než se dítě narodí.

4. zamyšl.: Krize středního věku, syndrom prázdného hnízda

Krize středního věku je termín zavedený v roce 1965 Elliotem Jaquesem, který jí chápal jako období, kdy si dospělý jedinec uvědomuje stále jasněji svou vlastní smrtelnost a začíná si klást otázku, kolik času mu zbývá v jeho životě. Je prožívána mnohými lidmi během přechodu ve středním věku, když si uvědomí, že jim uplynula více než polovina života. Lidé mohou v této věkové periodě přehodnocovat to, čeho dosáhli, a srovnávat to se svými sny. Výsledkem může být touha udělat zásadní změny v klíčových aspektech svého života - v kariéře, v harmonii pracovního života, v manželství, romantických vztazích, fyzickém vzhledu nebo velikosti finančních výdajů.
Syndrom prázdného hnízda je "stav", který může postihnout ženu v době, kdy poslední dítě opustí domov. Může se také projevit, když dítě vstoupí do manželství, neboť jeho sňatek je jasným signálem, že matka již není propříště potřebná tak, jako byla dosud. Pojem se stal užívaným pro pocity smutku a emoční krize, které mnoho žen prožívá, když s nimi jejich děti přestávají žít a když již nepotřebují jejich každodenní péči.

5. zamyšlení:     Lidské závislosti

V tomto setkání bude věnována pozornost jednak tzv. látkovým závislostem (na alkoholu, drogách, čokoládě, jídle...), ale také jiným závislostem - na tzv. "výherních" automatech, počítačových hrách, hazardních hrách, na mobilu, na televizních seriálech a konečně závislosti mimořádně důležité - závislosti na jiném člověku. Je možná málo známo, že jednou z nejčastějších, avšak mnohdy opomíjených, psychiatrických diagnóz je dg: "závislá porucha osobnosti". Povíme si o ní více.

6. zamyšlení:     Matky a dcery, matky a synové

V této dvouhodině se dozvíme o složitosti vztahů mezi matkami a dcerami, o jejich vzájemné lásce, ale i rivalitě a soutěživosti, o tom, jak matčin vzor formuje osobnost dcer - v dobrém i v tom horším. Jak matčino chování k manželovi formuje vzorec chování dcery k mužům. Jak je pro mnohé dcery nesnadné osamostatnění se a vymanění se z vazeb k matce.
Budeme si ale povídat také o vztahových pastech, které mohou číhat zvláště na syny osaměle žijících matek, o oidipském konfliktu ("komplexu"), "syndromu věčného chlapce" a o jednom významném fenomenu dnešní doby - mužích, kteří žijí jako tzv. singles.

7. zamyšlení:     Babička a vnouče, snacha a tchýně

ilustrační foto Když se řekne "babička", komu by nevytanul v mysli obraz paní Magdaleny Novotné z "Babičky" B. Němcové. Jaké jsou dnešní babičky? Platí stále, že babička je pro vnoučata "pokladem" a někdy nejdůležitější osobou dětství? Mění se v posledních desetiletích poslání a funkce babiček pod vlivem celospolečenských změn? Kde jsou hranice, které by babičky měly ve vztahu k vnoučatům respektovat? Jakých "poklesků" se babičky nejčastěji dopouštějí? Deset rad pro Babičku s velkým "B".
A také povídání o tom, jak složité jsou mnohdy vztahy mezi tchýněmi a snachami, jak bolestné mohou být vzájemné konflikty pro všechny strany (tchýně, snacha, vnoučata...). Je možné i zde stanovit nějaká pravidla pro "splavnost" vztahů?

8. zamyšlení:     Stáří jako ztráta životního programu?

Stáří je posledním obdobím lidského života. Jeho počátek je velmi individuální, je těžké stanovit jeho obecnou hranici. Skutečností je, že s vývojem lidské společnosti, s pokrokem techniky a medicíny se hranice stáří posouvají stále do vyššího věku. Je spojeno s úbytkem sil tělesných i duševních, se změnami v tělesných funkcích, s nárůstem nemocí. Ale také s osamělostí, opuštěností a mnohdy se "ztrátou životního programu", jak to nazval slavný český lékař prof. Charvát. Lze na stáří nalézt i něco pozitivního?

9. zamyšlení:     Alzheimerova nemoc a jiné příčiny demence

O Alzheimerově nemoci se dnes hovoří jako o "tiché epidemii". Odhaduje se, že v roce 2000 žilo v České republice asi 60 tisíc osob s touto diagnózou, v roce 2012 již 120 tisíc. Pokud se nepodaří nárůst této neurodegenerativní nemoci zastavit, pak vědci předpokládají, že se počty postižených osob do roku 2050 zečtyřnásobí. Jaké jsou příčiny této "epidemie", co nemoc způsobuje, jaké jsou její projevy, jaké její důsledky pro samotné nemocné a pro pečující okolí. A pro společnost. Jaké jsou léčebné možnosti dnes a jaké pokroky lze v léčbě očekávat do budoucna?

10. zamyšlení:     Umírání a smrt

ilustrační foto
Náš pozemský život je vymezen narozením a smrtí. Ta je neodvratná. Jak se s faktem našeho neodvratného fyzického konce vypořádat? Je možné se na smrt připravit? Musí být umírání opravdu tak těžké, jak o tom psal básník? Existují "dobré umírání" a "dobrá smrt"? A co smrt našich blízkých, jak ji budeme snášet? Jak přijmout její důsledky pro náš další život?


Věřím, že všech 10 zamyšlení je velice inspirativních a že díky našemu průvodci MUDr. Ivanu Peškovi, který se nadnesenými tématy a otázkami zabývá již léta ve své praxi, získáme na mnohé otázky odpovědi, nebo alespoň různé náhledy a názory, které nás obohatí a pomohou nám lépe prožít zralý věk i případné obtíže stárnutí.

Hlásit se můžete u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz
Přihláška je závazná po zaplacení ceny semináře.


Zpět

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 2. 2019