obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Cvičení 13 - cvičení s tenisovými míčky

Umožňuje nenápadnými, mírnými pohyby dosáhnout postupného i celkového uvolnění, zbavit se napětí a bolestí, posilovat svaly. Aktivuje lymfatický systém a systém malých čaker.

1.
Stoj, nohy mírně roznožené, tenisák na zemi. Pravým chodidlem kutálet tenisák a masírovat pravé chodidlo místo vedle místa. Totéž levým chodidlem.

2.
Stoj, nohy mírně roznožené. Tenisák vložit těsně pod podpažní jamku pravé ruky a přitisknout paží:
- dlaň směřuje k tělu, pomalu hmitat paží od těla a zpět
- dlaň směřuje k tělu, pomalu kroužit ramenem dozadu 5x, dopředu 5x
Vše opakovat levou rukou.

3.
Stoj, nohy mírně roznožené, skrčit pravou ruku. Tenisák vložit do loketní jamky, přitisknout ho paží.
- zvedat loket pomalu nahoru a dolů
- zvedat loket pomalu do strany a zpět
Vše opakovat levou rukou.

4.
Stoj, zanožit pravou skrčmo, tenisák stisknout pod kolenem:
- kolenem pohybovat pomalu dopředu a dozadu
- koleno pomalu vytáček do strany a zpět
Opakovat levou nohou.

5.
Leh pokrčmo, protažení celého těla. Vzpažit, tenisáky volně na otevřených dlaních:
- protahovat střídavě levou a pravou paži
- pomalu sunout paže přes upažení do připažení a zpět do vzpažení
- v upažení protáhnout pravou paži vpravo, potom levou paži vlevo, několikrát opakovat
- ze vzpažení přejít do svícnu, lokty přitahovat k tělu, zpět do vzpažení, několikrát opakovat

6.
Leh pokrčmo, tenisák pod pravým kolenem, ruce podél těla:
- přitahovat P koleno k hrudníku
- vytočit P koleno vpravo a potom opisovat kolenem malé kroužky
Opakovat levou nohou.

7.
Leh, skrčit nohy, tenisáky pevně držet pod každým kolenem, ruce ve svícnu:
- obě kolena s Vý k hrudníku
- střídavě přitahovat levé a pravé koleno k hrudníku
- opisovat oběmi koleny napřed malé kroužky, zvětšovat
- vytáčet kolena tak, že jdou střídavě paty k sobě, špičky k sobě

8.
Leh pokrčmo, tenisák mezi koleny, ruce podél těla:
- přitahovat kolena k hrudníku
- přednožit poníž, kroužky chodidly

9.
Podpor klečmo, tenisák pod pravým kolenem:
- pomalé hmity kolenem dopředu a dozadu
- vytočit koleno (poloha "čůrajícího pejska"), podívat se za ním doprava
Totéž levou nohou.

10.
Turecký sed, tenisáky pod podpažní jamkou každé ruky, ruce skrčit, dlaně na ramena:
- kroužit rameny a držet pevně tenisáky
- předklon a držet pevně tenisáky
- s Vý otočit trup vpravo, Ná zpět, Vý otočit trup vlevo

11.
Turecký sed, tenisák v dlaních. Krouživými pohyby masírovat dlaně tenisákem.

12.
Turecký sed, masáž ramen a šíje - možno ve dvojicích.

Zpět

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 2. 2019