Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Asertivita  v  našem  životě

OBSAZENO

Srdečně Vás zveme na třídílný seminář o asertivitě, asertivním myšlení a jednání.

Datum:     29. října, 12. listopadu, 26. listopadu 2019 (úterý)
Čas:     16.30 - cca 18.30 hod.
Místo:     Centrum Ženy50, Anenská 10, Brno
Lektor:     MUDr. Ivan Peška
Poznámka:     JE  NUTNÉ  SE  NAHLÁSIT  PŘEDEM

Cena za seminář  400 Kč / členky 300 Kč

V první části se posluchači dovědí o tom:

 • že pojmem asertivita se označuje schopnost prosadit nebo obhájit svůj názor, avšak ne na úkor druhého člověkak semináři

 • jak se liší asertivní jednání od dvou jiných typů jednání – agresivního a pasivního jednání

 • že existuje 11 základních asertivních práv – s nimi se podrobněji seznámí a dovědí se více o tom, co lidem brání asertivní práva uplatňovat

 • že existuje vícero způsobů asertivních postupů, tzv. asertivních technik, které člověku pomáhají říkat "ano", když chce říct "ano" a "ne", když chce říct "ne". Asertivní techniky budeme procvičovat

 • jak asertivně žádat a jak odmítat, jak zvládnout potřebu stále se druhým za něco omlouvat, ospravedlňovat a druhým se zavděčovat

 • jak naložit s problémy, které nejsou naše, ale patří jiným

 • jak přijímat kritiku, jak pochvalu

 • že asertivita je cestou k obnovení sebeúcty, sebehodnoty a sebejistoty

 • jak využít asertivitu pro zvládání stresu a nadměrné zátěže

 • jak může asertivní styl myšlení a jednání zlepšit vztahy s druhými lidmi


Ve druhé části si budeme povídat o komunikaci s lidmi. Posluchači se dovědí více o:

 • záludnostech slovní (verbální) a mimoslovní (nonverbální) komunikace – povíme si například o agování, které je zvláštní formou neverbální komunikace

 • prozkoumáme charakteristiky pasivního, agresivního a asertivního komunikačního stylu

 • seznámíme se s teorií transakční analýzy, tj. s učením amerického psychiatra a terapeuta Erica Bernea, zvláště s těmi částmi, které jsou věnovány mezilidské komunikaci

 • povíme si také o teorie "her" tohoto autora... a zkusíme si některé "hry" předvést v praxi


V poslední části budeme věnovat pozornost tomu, jak se bránit manipulativnímu chování druhých lidí vůči nám:

 • povíme si o  manipulativních formách komunikace a chování, dozvíme se, jaké motivy vedou lidi k manipulaci druhými

 • o tom, jaké jsou nejčastější typy manipulativního chování. A zde se vrátíme k asertivnímu stylu, který je velmi účinnou formou obrany vůči manipulacím

 • také o tom, že formou manipulace bývá i tzv. pasivně-agresivní chování a popíšeme si některé jeho formy

 • a na závěr si povíme o manipulaci v partnerských vztazích, v obchodě, v reklamě, v médiích, o podprahové a skryté formě manipulace

 • jako vždy bude platit: čím bohatší diskuze, tím lépe

 

Přihlášky  u  Jany  Jaruškové  na  tel.  728 740 449,  nebo  e-mailem  na   info@zeny50.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021