Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Za  blanickými  rytíři  na  bájnou  horu  Blaník

ilustrační obrázek

„V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům.“

Přijměte pozvání na výlet na bájnou horu Blaník, kde podle pověsti uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chilustrační obrázekvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

Datum: sobota 12. října 2019
Odjezd: v 7.30 hod. od hlavní brány BVV
Sraz: v 7.20 hod.
Cena: 630,- Kč
Platba: při přihlášení
V ceně: - doprava vlastním autobusem
- vstupné do Vodního domu
- organizace
Výlet připravila:   Jana Jarušková
Návrat: cca v 19.30 - 20.00 hod.


Dokument ČT o Blaníku můžete zhlédnout ZDE.

Na co se můžete v rámci výletu těšit:

  • na návštěvu Vodního domu nedaleko hráze vodní nádrže Švihov (vše o vodě pod jednou střechou) - vstupné je v ceně výletu
  • na prohlídku Domu přírody Blaníku, včetně venkovní geologické expozice hornin Podblanicka - vstup zdarma
  • na naučnou stezkou S rytířem na Blaník, s rozhlednou na vrcholu (cca 3,5 km)
  • na pěší procházku přes vrchol Malého Blaníku se zříceninou kaple sv. Máří Magdalény (cca 2,5 km)

k výletu

Naučná  stezka  S  rytířem  na  Blaník

Na čtrnácti informačních panelech se seznámíte s přírodními i historickými aspekty bájné hory. Cestou uvidíte kopii základního kamene Národního divadla, či sochu rytíře. Stezka vede po červené turistické značce a je doplněna sedmnácti hravými zastaveními - nejen pro rodiče s dětmi –  můžete si zasoutěžít se zvířaty ve skoku dalekém nebo si poměřit rozpětí vlastních paží s křídly ptáků.

Koncem 19. století byla na vrcholu Velkého Blaníku zbudována dvacetimetrová otevřená věž, na jejíž pozorovací plošinu se stoupalo po žebřících. Časem však tato věž chátrala, takže dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941, kdy Klub českých turistů vystavěl dřevěnou věž ve tvaru husitské hlásky o výšce 29 m. Součástí věže je výklenek s kamenným oltářem. Pohled z rozhledny Vám umožní prohlídku podblanické krajiny takřka z ptačí perspektivy, uvidíte daleko za hranice Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Malý  Blaník

Na vrcholu Malého Blaníku se nachází romantická zřícenina poutní barokní kaple sv. Máří Magdalény. Ta byla vybudována roku 1735 na místě starší kaple doložené v 17. století, ale v důsledku reforem císaře Josefa II. byla již roku 1790 zrušena. Na vrcholu uvidíte obvodové zdi kaple, uprostřed kterých roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem 321 cm a výškou 34 metrů. Vrcholová partie tvořená zachovalými lesy přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy jsou od roku 1992 chráněny na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Svoji návštěvu nezapomeňte zapsat do vrcholové knihy.
Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která Vás seznámí s flórou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území. Dojdete po ní až k přírodní rezervaci Podlesí, jež se rozprostírá kolem býkovických rybníků.

Vodní  dům

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka.

Najdete v něm moderní expozici, která Vás atraktivní formou seznámí s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

Vodní dům Expozice uvnitř Vodního domu Vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi:

- vodní mikrosvět
- pod vodní hladinou
- na břehu řeky
- nekonečná cesta vody
- výlet do historie

Expozice v atriu Vodního domu osloví hravou stránku Vaší osobnosti. Umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, můžete ovládat pomocí čerpadel,  pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků. 


Informace a přihlášky u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449, nebo elektronicky info@zeny50.cz
Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021