Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

KONCERT KE DNI MATEK    (13. května 2012)

logo fotosoutěže Úhel pohledu V neděli 13. května 2012 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již pátý koncert ke Dni matek. V jeho rámci se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB.

koncert ke Dni matekkoncert ke Dni matekkoncert ke Dni matekkoncert ke Dni matekKoncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 již tradičně ženám, jako projev úcty, obdivu, poděkování. Konal se na Údolní 39 v Brně, v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, v Sále Otakara Motejla.
Letošní koncert proběhl zároveň ve znamení pětiletého fungování občanského sdružení Ženy50. Odměnou pro zaměstnankyně a dobrovolnice sdružení byla neočekávaná účast na koncertě a nádherná atmosféra.

Ženy dostaly při příchodu na koncert malý dárek - přípravek z kosmetické řady firmy ANNABIS.

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

Za spoluorganizátora fotosoutěže Úhel pohledu - Kancelář Brno-Zdravé město - se zúčastnila Ing. Irena Kolářová.

Dalšími milými hosty byli členové hodnotící poroty, sponzoři, kteří přispěli věcnými dary pro výherce, a samozřejmě účastníci fotosoutěže.

Celým pořadem nás již tradičně provázela Monika Brindzáková.

V první polovině koncertu obdržely přítomné ženy hudební dárek od sólistů - Hana Škarková - soprán, Jan Štáva - bas, za klavírního doprovodu Doc. Mgr. Šárky Králové. Zazněly známé árie a dueta z oper a operet, ať již skladby romantické nebo s humorným podtextem, obojí sklízely neutuchající potlesk.

 Po přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže, která měla v tomto 4. ročníku dvě kategorie:

- kategorie A: objektem na snímku musela být žena ve věku 50+
- kategorie B: pro ženy ve věku po padesátce, které rády fotí

V každé kategorii porota vybrala 3 snímky k ocenění. Krásných a oduševnělých fotografií bylo samozřejmě mnohem více a za ně jejich autorům upřímně děkujeme. Jsme rády, že fotosoutěž Úhel pohledu probudila zájem veřejnosti o zralé ženy a přispívá k jejich zviditelnění.

 Vítězům blahopřála předsedkyně sdružení Ženy50 Ing. Jana Jarušková, která rovněž předala diplomy, ceny za 1. místo, které věnovala firma Silex (dárkové poukazy na zboží značky SCAN quilt), kosmetické balíčky pro 2. místo od firmy ANNABIS a všem vítězům knihy Nakladatelství PORTÁL. Třetí místa v obou kategoriích byla oceněna keramikou Táni Nedvědové, která své ceny věnovala osobně. Dárky Kanceláře Brno Zdravé-město převzali výherci od Ing. Ireny Kolářové.
Všech 6 vítězných fotografií měli možnost přítomní shlédnout promítnuty dataprojektorem na plátno.

 V druhé části koncertu přinesl svou kytičku pro ženy - složenou z písní - pěvecký sbor ANTEA pod vedením sbormistra Oldřicha Hlouška. Příjemný zážitek z celého koncertu byl jejich vystoupením ještě umocněn.

Vítězné fotografie

vítězné fotografie kategorie Avítězné fotografie kategorie BVítězné fotografie vybrala nezávislá porota ve složení:

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí kanceláře Brno-Zdravé město MMB
Mgr. Oksana Šmeralová
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
Jan Janák, grafik
Táňa Nedvědová, o. s. Ženy50

Věcnými dary pro vítěze přispěli:

1. místo - dárkové poukazy firmy Silex na zboží značky SCAN quilt
2. místo - kosmetický balíček -> firma ANNABIS
3. místo - keramika -> Táňa Nedvědová
pro všechna místa - knihy Nakladatelství PORTÁL

Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 39 soutěžících, kteří zaslali 189 fotografií.

Propozice fotosoutěže soubor *.PDF
Pozvánka na koncert ke Dni matek soubor *.PDF

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021