Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

KONCERT KE DNI MATEK    (8. května 2011)

logo fotosoutěže Úhel pohledu V neděli 8. května 2011 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již čtvrtý koncert ke Dni matek. V jeho rámci se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB.

koncert ke Dni matekkoncert ke Dni matekfotosoutěž - vyhodnoceníKoncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 již tradičně ženám, jako projev úcty, ocenění, poděkování. Proběhl na Údolní 39 v Brně, v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, v Sále Otakara Motejla.

 Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna, pana Ing. Pavla Pakosty, pana Ing. Oldřicha Holase (firma LTC, spol. s r.o.) a pana Ing. Vlastimila Klusáčka.

Za spoluorganizátora fotosoutěže Úhel pohledu - Kancelář Brno-Zdravé město - se zúčastnila vedoucí kanceláře Mgr. Ivana Draholová.

Dalšími milými hosty byli členové hodnotící poroty, sponzoři, kteří přispěli věcnými dary pro výherce, a samozřejmě účastníci fotosoutěže.

Průvodkyní celého pořadu byla již tradičně Monika Brindzáková.

Skladby v podání Moravského klavírního tria pod vedením pana Jiřího Jahody byly hudebním dárkem pro přítomné ženy i účastníky fotosoutěže. V první polovině to byly skladby Josepha Haydna, výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a Humoreska téhož skladatele.

Po přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže, která měla v tomto 3. ročníku dvě kategorie:

- kategorie A: objektem na snímku musela být žena ve věku 50+
- kategorie B: pro ženy ve věku po padesátce, které rády fotí

V každé kategorii porota vybrala 3 snímky k ocenění a občanské sdružení Ženy50 vyhodnotilo jednu fotografii zvláštní cenou. Krásných a oduševnělých fotografií bylo samozřejmě mnohem více a za ně jejich autorům upřímně děkujeme. Jsme rády, že fotosoutěž Úhel pohledu probudila zájem veřejnosti o zralé ženy a příspívá k jejich zviditelnění.

 Vítězům blahopřála předsedkyně sdružení Ženy50 Ing. Jana Jarušková, která rovněž předala ceny firmy Silex (dárkové poukazy na zboží značky SCAN quilt) a knihy Simony Monyové. Druhá místa v obou kategoriích byla oceněna ručně stavěnou keramikou Táni Nedvědové, která své ceny věnovala osobně. Dárky Kanceláře Brno Zdravé-město převzaly vítězky od Mgr. Ivany Draholové.

 Všech 6 vítězných fotografií i snímek, který získal zvláštní ocenění občanského sdružení Ženy50, měli možnost přítomní shlédnout promítnuty dataprojektorem na plátno.

Na druhou část koncertu Moravské klavírní trio připravilo Dumky Antonína Dvořáka a na závěr Fantazie z opery Bohéma Giacoma Puciniho.

Vítězné fotografie

 vítězné fotografie kategorie Avítězné fotografie kategorie BVítězné fotografie vybrala nezávislá porota ve složení:

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí kanceláře Brno-Zdravé město MMB
Mgr. Oksana Šmeralová
Simona Monyová, spisovatelka
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
Jan Janák, grafik
Mgr. Věra Janáková, o. s. Ženy50

Věcnými dary pro vítěze přispěli:

1. místo - dárkové poukazy firmy Silex na zboží značky SCAN quilt
2. místo - keramika -> Táňa Nedvědová
3. místo - kolekce knih -> Simona Monyová

Zvláštní oceněníObčanské sdružení Ženy50 udělilo cenu mimo soutěž snímku Trafika.

Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 30 soutěžících, kteří zaslali 163 fotografií.

Propozice fotosoutěže soubor *.PDF
Pozvánka na koncert ke Dni matek soubor *.PDF

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021