Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

O nás - nabízíme

Spolek Ženy50 byl registrován u Ministerstva vnitra ČR 21. listopadu 2006.


Cílovou skupinou, na kterou je především zaměřena náplň a činnost spolku, jsou ženy ve věku kolem padesátky a starší.

Spolek je zároveň otevřen každému, nezávisle na věku a pohlaví, kdo má zájem o nabízené aktivity.

Účelem spolku je vytvářet prostředí pro sdružování žen 50+ a přispívat svou činností:

 • ke vzdělávání a rozvoji žen 50+
 • k přeměně žen 50+ v aktivní, pozitivně laděné, sebevědomé, zdravé, harmonické, zralé osobnosti
 • k přípravě žen 50+ na pozitivní, aktivní stárnutí
 • k zviditelňování věkové skupiny žen 50+ a odbourávání genderových stereotypů s ní spojených
 • k propojování žen, předcházení a zmenšování osamělosti vytvářením příležitostí pro navazování nových přátelských vztahů, setkávání se, sdílení, např. při vícedenních akcích
 • k pozitivním zážitkům ve věku 50+, např. při objevování kulturních a přírodních krás naší vlasti


Jak vyplývá ze stanov, členem/kou spolku se může stát občan/ka České republiky i cizí státní příslušník/nice starší 18 let, kteří podporují účel spolku, podílí se na jeho naplňování, nebo chtějí využít služeb spolku.


Členství vzniká na základě písemné přihlášky po schválení předsedkyní spolku.


Výbor stanovil členský příspěvek ve výši 300,- Kč na kalendářní rok.

Nabízíme:

 • přednášky, besedy, exkurze
 • jazykové kurzy - angličtina a němčina různých pokročilostí
 • kurzy tréninku paměti
 • sebepoznávací semináře
 • fotografické semináře
 • přednášky a kurzy zaměřené na zdravý životní styl
 • jednodenní vycházky
 • víkendové a vícedenní pobyty - tvůrčí, sportovně zaměřené, poznávací
 • 4x ročně vydáváme elektronický bulletin Ženy 50+
 • jako dárek věnujeme ženám již více než 10 let koncert ke Dni matek

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021