Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie občanského sdružení 2008

Na přelomu roku 2008 a 2009 byl ukončen podzimní tříměsíční kurz zdravotní sestavy Tchai-ťi (24) styl Jang. Toto cvičení, vhodné pro jakýkoliv věk a fyzickou kondici, vedla v Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1, Mgr. Věra Janáková.

PC kurzyZávěrem a na přelomu roku 2008 a 2009 byly ukončeny Počítačové kurzy pro začátečnice - ženy 50+. Absolvovalo je 23 účastníků, rozdělených do 5 skupin po maximálně 5 klientech.
  Tyto kurzy probíhaly poprvé v prostorách občanského sdružení Ženy50, na Anenské 10. v průběhu 20 hodin se účastníci (kurz navštěvoval i jeden muž) seznámili s počítačem, operačním systémem Windows, textovým editorem, dozvěděli se, co umí tabulkový procesor. Velký zájem vzbudila očekávaně práce s Internetem a elektronickou poštou. Na kurzech byly přítomny vždy dvě lektorky. s Ing. Janou Jaruškovou se střídaly Ing. Věra Pakostová a Mgr. Věra Janáková.

PC kurzy

besídka"Mikulášská besídka" aneb předvánoční posezení
 Trochu se zastavit, sejít se, popovídat a konečně se i pobavit při vytváření koláže, kdy jsme na nakreslený vánoční stromeček nalepovaly svá přání - to bylo cílem našeho předvánočního setkání.

"Užívejme si života"
Život je od toho, aby byl žit. Abychom si ho užily, abychom ho prožily. Ne protrpěly a pročekaly. Zapomeňme na to, že jednou, snad, až. Žijeme teď, dnes. Co můžem udělat dnes, neodkládejme na zítřek. A nemusí to být zrovna mytí oken.......Přednáška spojená s besedou JUDr. Moniky Dostálové se uskutečnila 27. listopadu 2008.

přednáška o Austrálii Ze Sydney do Modrých a Sněžných hor, od zlatokopeckých měst do Melbourne. Virtuálně jsme se prošli s naším vitálním průvodcem panem Ing. Arnoštem Maderem po zemi, kterou většina z nás na vlastní oči nikdy neuvidí...
Přednáška "Jihovýchodní Austrálie" se uskutečnila ve čtvrtek 20. listopadu 2008.

USA "Konečně jsem si mohla splnit svůj cestovatelský sen - navštívit Ameriku. Přejeli jsme USA ve vypůjčeném autě od New Yorku až po San Francisko a Denver, navštívili po cestě několik nejkrásnějších národních parků a další zajímavá místa v celkem 16 státech.
přednáška o USA Nechci si své dojmy a postřehy nechat jen pro sebe, ale podělit se o ně i s vámi", tak začínala ve čtvrtek 13. listopadu 2008 svoji přednášku "Splněný sen: USA na vlastní oči" Ing. Věra Pakostová.

kurz sebeobranyVe čtvrtek 13. listopadu 2008 byl ukončen další kurz sebeobrany zaměřený speciálně na ženy středního věku. Probíhal ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Městské policie ve dnech 4., 6., 11. a 13. listopadu 2008.
Ženy si kurz - stejně jako minule - užívaly.

"Jak se zdravě stravovat" - to je téma, které nás všechny určitě více či méně zajímá. Na přednášce 6. listopadu 2008 jsme měly možnost slyšet názory odbornice - nutriční specialistky z Poradny pro zdravý životní styl, která obsah besedy přizpůsobila konkrétním dotazům přítomých žen.

"Postarejme se o svoji spokojenost" - nikdo to totiž za nás neudělá. Takto nás vybízela na besedě JUDr. Monika Dostálová. A pokračovala: Nebo chcete dál čekat na "ty druhé"? Až udělají "něco" oni, až se změní k obrazu našemu, až nás budou mít rádi, až........ Taky bychom se nemusely dočkat.
Proběhlo 30. října 2008.

Lednicko-valtický areál jsme navštívily v sobotu 25. října 2008.

Trénink pamětiTrénink pamětiKdo z nás by nechtěl mít dobrou paměť? Aby mu nevypadávala jména, tváře známých, jednotlivé položky nákupu v samoobsluze... Paměť je jako sval. Pokud ji dostatečně nepoužíváme nebo netrénujeme, ochabne.
 Zdeňka Adlerová, certifikovaná trenérka paměti a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, nás poutavě a hravě učila, jakým způsobem tento svůj "sval" můžeme trénovat.
Seminář "Cvičení paměti - účinný nástroj k aktivizaci" se uskutečnil ve čtvrtek 23. října 2008 na Anenské 10.

Hovory ženV úterý 21. října 2008 jsme se setkali při Hovorech žen se stážistou o.s. Ženy50 - Martinem Kusákem, studentem genderového oboru FSS MU v Brně, který nás blíže seznámil s pojmem gender i genderovými stereotypy.
Rozproudila se živá diskuze, kdy se praxe a životní zkušenosti žen prolínaly s přemýšlivým přístupem mladého studenta a tato mezigenerační výměna názorů byla přínosem pro obě strany.

zdravotní cvičenízdravotní cvičeníO víkendu 18. a 19. října 2008 se uskutečnilo již podruhé zdravotní cvičení s cvičitelkou zdravotní tělovýchovy Ing. Dájou Maťovou, opět v sále "Beruška".
 Čtyřhodinový blok cvičení utekl velice rychle a naprosto rozptýlil obavy některých účastnic, že půjdou domů unaveny. Opak byl pravdou, tělíčko se stalo příjemně uvolněným, lehkým, po závěrečné relaxaci s vidinou mořského pobřeží i optimisticky naladěným.
Nejenže jsme si zacvičily, dostalo se nám i logického vysvětlení funkce svalů v těle, s rozdělením na ty, které je potřeba posilovat a které naopak hlavně protahovat. Teď už záleží jen na nás, jestli nově nabyté vědomosti zúročíme i při samostatném domácím zdravotním cvičení.

Podkarpatská Rus Příjemné podvečerní posezení s účastníky zájezdu na Podkarpatskou Rus, i s těmi, kteří o téma měli zájem, proběhlo ve čtvrtek 16. října 2008. Přestože, nebo možná právě proto, že do střešních oken vytrvale bubnoval déšť, posezení v suchu a teple při shlédnutí filmu, který pro nás připravili manželé Otevřelovi, i prohlížení fotografií, bylo pohodové a milé. v kruhu známých jsme si takto oživili společně strávené chvíle.

Ve čtvrtek 9. října 2008 se přišly zájemkyně zdarma poradit do Centra Ženy50 na Anenskou 10 o svých finančních smlouvách. Neúnavně si s nimi povídala paní Monika Forstová, finanční poradkyně. Pro velký zájem se plánované poradenství protáhlo ze dvou na celé čtyři hodiny.

Pochod všech generací v sobotu 4. října 2008 se sdružení zúčastnilo již podruhé, tentokrát jubilejního - desátého, Pochodu všech generací. v Mariánském údolí jsme opět měli možnost prezentovat akce sdružení, zároveń jsme vnesli do Pochodu dva nové prvky. Prvním bylo vyhlášení fotosoutěže Úhel pohledu, která proběhne ve spolupráci s kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou prvního náměstka primátora MUDr. Daniela Rychnovského. Soutěž má za cíl zviditelnit ženy 50+. Dále jsme vylepšili novinku prezentovanou v minulém ročníku Pochodu, kdy účastníci měli možnost otisknout svoji stopu na papír. Tentokrát jsme zvolili trvalejší médium a zahájili tak tradici "věčné stopy", kdy se účastníci u Muchovy boudy podepisovali do "Kachle pochodu". Svým podpisem tuto tradici zahájil již na pódiu v Mariánském údolí 1. náměstek primátora MUDr. Rychnovský, do samostatných kachlí pak zvěčnili své stopy a podpisy nejstarší a nejmladší účastník pochodu.

přednáška o financích "Každý rozumí svému řemeslu - to naše jsou finance!" Tak zněl název již druhé přednášky Moniky Forstové a Ing. Evy Miškové, na které nás nenásilně a poutavě vtáhly do oblasti finančních trhů a finančních poradců. Přednáška se uskutečnila v nových prostorách sdružení na Anenské 10 ve čtvrtek 2. října 2008.

Brněnské dny pro zdraví 25. září 2008 uspořádalo občanské sdružení Ženy50 v rámci Brněnských dnů pro zdraví Den otevřených dveří v nově budovaných prostorách sdružení na Anenské 10.
Těsně před zahájením této akce dostaly předsedkyně sdružení Jana Jarušková a místopředsedkyně Věra Janáková možnost informovat potencionální zájemkyně o činnosti sdružení v rámci pořadu Apetyt v Českém rozhlase Brno. Pravděpodobně i tato skutečnost, kromě dobré propagace Brněnských dnů pro zdraví celkově, přispěla opravdu k hojné účasti. v kanceláři se vystřídalo víc než 60 žen (dokonce přišli i dva muži), z nichž 16 se ještě téhož dne stalo členkami sdružení a mnohé se přihlásily na další akce - PC kurzy, tchai-ti, kurz sebeobrany. Ženy se dozvěděly něco víc o sdružení Ženy50 jednak ústním rozhovorem, prezentací na počítači, prohlídkou kroniky i fotodokumentace ze zájezdu na Podkarpatskou Rus. Zároveň mohly shlédnout keramiku zhotovenou členkami sdružení a osahahat si hlínu osobně - otiskem do připravené kachle. Pro pobavení si bylo možné vyzkoušet i tkaní. Vyplněným dotazníkem přispěly ženy k lepší analýze zdravotního stavu, zaměstnanosti a potřeb cílové skupiny žen 50+.

Také to vidíte? Ty utrápené obličeje všude kolem? Dokonce i v zrcadle? Proč? Co nás trápí? Možná přijdeme na to, že se trápíme my samy. Kvůli dětem, manželovi, politické situaci, zdravotnímu stavu.
Třeba přijdeme i na to, že by to tak být nemuselo.....
Beseda na výše nastolené otázky a úvahy proběhla 18. září 2008 pod vedením JUDr. Moniky Dostálové.

zámek - Náměšť nad Oslavou Netradiční prohlídku zámku v Náměšti nad Oslavou jsme absolvovaly 14. září 2008. U příležitosti Dnů evropského dědictví zámek ožil přibližně stovkou postav ze své skutečné i fiktivní historie. Nosným tématem tentokrát byla Babička Boženy Němcové. Shlédli jsme scénky z jejího života i dojemný příběh Viktorky. Jediná naše členka Věra měla pro šílenou Viktorku pochopení a hladíc ji po vlasech, přitiskla ji na svá prsa, za což na ni i při odchodu ještě Viktorka vděčně volala: "Hodná!" V knihovně jsme pak vyslechli dojemný příběh pohozeného Viktorčina dítěte - skladatele Salieriho - i několik ukázek z jeho tvorby na matčinu počest.
Celý zámek byl navíc oživen i nádhernou květinovou výzdobou.
Jelikož toho dne udeřil podzim plnou silou a teploty poklesly o 15 st. C, teplé jídlo i sklenka vína vedle krbu v zámecké hospůdce přišly vhod.

setkání členek Dne 11. září 2008 se uskutečnilo setkání členek občanského sdružení Ženy50. Sešly jsme se v nových prostorách na Anenské 10, popovídaly si o plánovaných podzimních aktivitách sdružení a vlastních podnětech pro jeho činnost. Kromě předání legitimací a doplnění údajů v databázi proběhlo i losování členky, která bude zasedat v hodnotící porotě plánované fotosoutěže Úhel pohledu. Tou šťastnou se stala Ing. Věra Pakostová. Setkání to bylo příjemné, podnětné a taky sladké, díky milému nápadu Marcelky, která nás všechny potěšila dortem s nápisem Ženy50.

Jihlava na raftu o víkendu 6. a 7. září 2008 jsme sjížděli Jihlavu na raftu. Trasa z Pravlova do Cvrčovic, v délce kolem 11,5 km, vedla Přírodním parkem Niva Jihlavy. Jedná se o unikátní ukázku toku větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. Viděli jsme ledňáčky, volavky, velké dravce, pijící srnu, stopy po činnosti bobra a množství rybiček, mihajících se v okolí raftu. Počasí nám přálo, teplota se vyšplhala k tropickým třicítkám, tudíž vypadnutí z raftu při vyhýbání vrbiček Marušku osvěžilo, stejně tak jako duchapřítomný skok Táni do tůňky pro pádlo, kde se nedobrovolně smočila až po ramena.

Poslední srpnová neděle, 31. 8. 2008, patřila opět keramice. Výrobky, zhotovené na "Hliněných hrátkách" dostávaly svoji konečnou podobu - díky burelování a glazuře. Kromě toho byla započeta práce na soutěžním dílku pro Vesnu.

kanoistika na Rathanu V sobotu a neděli 23. a 24. srpna 2008 proběhl na rybníku Rathan u Náměště nad Oslavou základní kurz kanoistiky. Přestože nám počasí nebylo zrovna nakloněno, na víkend se ochladilo, bylo pod mrakem a v neděli foukal studený vítr, který vytvářel na rybníku nepříjemné vlny, pobavily jsme se, zasmály a něco i naučily. Nechybělo ani koupání, nebylo sice plánované, ale dámy ho přijaly s humorem sobě vlastním.

"Hliněné hrátky" pod vedením Táni Nedvědové proběhly ve dvou víkendech 5. - 6. července 2008 a 12. - 13. července 2008 v Březníku.
Fantazii se meze nekladly a účastnice i lektorka se dobře bavily.

Podkarpatská RusPodkarpatská Rus - 21. až 29. června 2008
 Spisovatel Ivan Olbracht, Koločava, nešťastná láska Eržiky a Nikoly Šuhaje, divoká příroda - to se mnohým z nás vybaví při slovech Podkarpatská Rus. "Mamince jsem řekla, že jedu na Slovensko" přiznává paní Marie, účastnice 9denního zájezdu na Ukrajinu, pořádaného občanským sdružením Ženy50, ve spolupráci s Asociací Ruských spolků v ČR a cestovní kanceláří Subcarpatia. "Přestala jsem známým upřesňovat místo svého pobytu, vždy jsem jen sdělila, že jedu do Karpat", dodává další účastnice. Pro naše lidi zůstává Podkarpatská Rus ještě stále opředena tajemstvím a jistými obavami.
Příroda ukrajinských Karpat nám učarovala od prvního dne. Hřebenové vycházky, výhledy daleko do kraje, neskutečně malebná krajina. A ty louky! Omamný dech právě kvetoucí mateřídoušky zavoněl při každém našem našlápnutí na její trsy. Kopretiny, zvonky, orchideje, arnika a spousty dalších květin vystavovalo na odiv svoji krásu a my nevěděli, jestli vnímat raději krajinu jako celek nebo klopit oči pod nohy. Dřevěné chaloupky posazené ve stráních, volně se pasoucí krávy a koně, vstřícní lidé, to vše naše zážitky ještě umocňovalo. "Žiji tady od svatby, 55 let. Vychovala jsem 10 dětí", dozvídáme se od místní ženy. Je jí 75, vypadá starší. Život zde není lehký. Kolem ní poskakuje vnouček, o kterého se stará. Je pěkný jasný den, příroda nás očarovala. Jak se tady ale žije v zimě? Kam lidé chodí na nákupy, do práce? "Pět mých pracuje u vás", říká další žena a počet dokresluje na prstech. I s ní je vnuk. Maminku má v Brně.
Zdatnější z nás se vydali na dvacetikilometrový pochod na poloninu Boržava. Je jednou z nejpřitažlivějších a nejkrásnějších. Slunce, modré nebe, obloha bez mráčku. Pot nám stékal po zádech při výstupu v otevřené krajině. Šli jsme pěšinou, vyšlapanou v borůvčí. Hektary borůvčí. "Dřív se tady pásly ovce. Teď již jich moc není. Až borůvky dozrají, zaplaví kopce místní. Sběrem borůvek a hub jsou schopni vydělat si na celý rok", vysvětluje náš sympatický průvodce Kolja. Velikij Věrch, 1598 m n.m. Zvládli jsme to! Vrcholové foto, odpočinek, vychutnání výhledu na krajinu. A pak pomaličku, pěkně v řadě za sebou, chodníček v borůvčí je úzký, se spouštíme dolů. Krajina postupně mění svůj ráz, jdeme lesem, lidé obracejí seno na políčkách. Dva mladí s dítětem ženou stádo krav na pastvu. Dávají se s námi do řeči. v plynulé češtině. Již 7 let pracují u nás. Jen jejich chlapeček je trochu smutný, většinu roku ho vychovává babička s dědečkem. Vyprahlí míjíme autobus s dalšími účastníky, kteří již na nás netrpělivě čekají. Míříme do místního obchodu, kde je k dostání i pivo a zmrzlina. Obojí v nás bleskově mizí.
Dny pobytu utekly neuvěřitelně rychle. Poslední ohlédnutí, poslední pohlazení kraje pohledem. A jistota mnohých z nás, že se sem určitě chtějí zase vrátit.

Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale taky není spokojený, šťastný. Sedí v louži zahnívající vody a čeká, že ho možná někdo vytáhne. Že přijede princ na bílém koni. Nečekáte náhodou taky?
Takto se nás ptala JUDr. Monika Dostálová na přednášce s  názvem "Bez odvahy to nepůjde". Proběhlo 19. června 2008.

18. června 2008 byla odvysílaná na ČT2 reportáž o sdružení v rámci pořadu ostravského studia "Nemám práci". Pro shlédnutí klepněte zde.

PC kurz v Ostopovicích Počítačový kurz pro starší probíhal pod záštitou občanského sdružení Ženy50 i v přilehlé brněnské obci Ostopovice. Zde se pravidelně po dobu tří měsíců scházelo 5 občanů, kteří byli seznámeni se základními znalostmi počítačové techniky. Prostory pro výuku poskytla místní škola, kde je k dispozici počítačová učebna.
Kurz probíhal od 15. 4. do 17. 6. 2008.

PC kurz 16. června 2008 byl ukončen 3. počítačový kurz pro ženy 50+, který probíhal 8 pondělků, vždy od 17.00 do 19.30 hodin v učebně, kterou nám zapůjčila YMCA. Ženy se seznámily s počítačem, operačním systémem Windows, psaním textových dokumentů i vyhledáváním informací na Internetu. Další PC kurzy již budou od podzimu probíhat v Centru Ženy50, na Anenské 10.

zdravotní cvičeníVe dvou 4hodinových blocích zdravotního cvičení, které se konalo v sobotu 31. května a v neděli 1. června 2008, jsme se potkaly s Ing. Dájou Maťovou, cvičitelkou zdravotní tělovýchovy, publikující v rubrice "Zdravotní cvičení".  Lekce, zaměřené na pohybové ústrojí a přizpůsobené požadavkům přítomných žen, probíhaly v příjemné atmosféře, v kulisách poetického sálu "Beruška". Za doprovodu hudby jsme si protáhly i posílily svaly, použily jsme přitom i různých cvičebních pomůcek.

přednáška Že i povídání o financích může být poutavé a zajímavé - o tom přítomné ženy přesvědčily Ing. Eva Mišková a Monika Forstová v přednášce, nazvané "Každý rozumí svému řemeslu - to naše jsou finance!" Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 29. května 2008 a lektorky na základě nadšených ohlasů přítomých žen slíbily, že se s námi opět setkají.

28. května 2008 dostalo občanské sdružení možnost prezentovat své aktivity v televizním pořadu "Dobré ráno", vysílaného z brněnského studia. Přímého přenosu se zúčastnily Věra Janáková a Jana Jarušková, v předtočeném příspěvku vstoupila do pořadu i Věra Pakostová.

Ilona Pavlatová Sobotní odpolední semináře IMAGE, které proběhly ve dnech 17. a 24. května 2008, jsme měly možnost uskutečnit za laskavého sponzorského přispění paní Bohumily Christophové, firemní kosmetičky německé kosmetické firmy Janssen Cosmeceutical a zároveň soudní znalkyně v oboru kosmetika a vizážistika.
Semináři nás provázela Ilona Pavlatová, Mistryně ČR v make-upu 2007, a vizážistka Nikol Koutná.
Kromě všeobecných rad každou ženu nalíčily a poskytly cenné informace ohledně osobních barev a šatníku.

18. května 2008 proběhl výlet, směřující tentokrát po trase Nedvědice, Pernštejn, Věžné.

"Mám se ráda?"
No, ani nevím. Nejsem zrovna krásná ani chytrá. A já jsem zase tlustá, já mám hubený nohy, já malý prsa, já zas moc velký, já nic neumím, ani manžel se mnou nevydržel... Nejlíp nechodit nikomu na oči. Možná by pomohla plastika... Nebo nový šaty. Nebo dieta. Nebo milenec? To já se takovými malichernostmi vůbec nemám čas zabývat, protože musím nakoupit, uklidit, navařit, vyžehlit, vyvenčit psa a pak padnu, protože ráno v pět vstávám a od sedmi do tří se v práci nezastavím a pak zase nanovo doma.
Do které kategorie patříte vy? Vyhovuje vám to? Jste se svým životem spokojené? Co takhle začít se mít rády?
Tyto a další otázky jsme řešily na přednášce JUDr. Moniky Dostálové, ve čtvrtek 15. května 2008.

"Věk jako příležitost" - tak zněl název konference k projektu "Třetí kariéra", které se 13. května 2008 zúčastnily i zástupkyně sdružení.

PC kurz 11. května 2008 proběhl od 18 hodin v Barokním sále Moravské galerie KONCERT k POCTĚ MATEK, který sdružení Ženy50 pořádalo ve spolupráci s Moravskou galerií, za sponzorského přispění firmy EZAMONT Group, a.s..
Jako vážené hosty jsme mohli přivítat hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a jeho manželku. Každá z přítomných žen obdržela od pana hejtmana žlutou gerberu.

PC kurz 21. dubna 2008 byl ukončen počítačový kurz pro ženy 50+, který probíhal 10 pondělků, vždy od 17.00 do 19.00 hodin v učebně, kterou nám zapůjčila YMCA. Ženy se seznámily s počítačem, operačním systémem Windows, psaním textových dokumentů i vyhledáváním informací na Internetu.
O týden později, 28. dubna 2008, jsme zahájili další běh PC kurzu.

Ke Dni Země pořádala Nadace Veronica exkurzi Pouzdřanskou stepí, které se sdružení v sobotu 26. dubna 2008 rovněž zúčastnilo. Program jsme si rozšířili o procházku k soutoku Svratky a Jihlavy. Výlet jsme zakončili shlédnutím pantomimy a poslechem cimbálovky Veronica.

přednáška "Každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán." Takový byl název přednášky JUDr. Moniky Dostálové, ve čtvrtek 24. dubna 2008. Kolikrát jsme si již v životě povzdechly: "Pro dobrotu na žebrotu". Ale dobré skutky děláme stále dál. Proč to děláme? Co nás k tomu vede? Proč už konečně nepřestaneme? Co nám v tom brání? Na tyto otázky jsme se snažily v rámci přednášky a besedy společně hledat odpovědi.

Kurz sebeobrany 15 žen se zúčastnilo Kurzu sebeobrany, který sdružení pořádalo ve spolupráci s Městskou policií Brno ve školícím středisku na ulici Milady Horákové. Jednotlivé lekce proběhly ve dnech 3., 8., 10. a 15. dubna 2008 pod dohledem sympatických instruktorů, kteří si náklonnost žen rychle získali svým vstřícným, laskavým, humorem prostoupeným přístupem. Ženy se učily zásadám obrany při různých způsobech napadení. Přestože šlo o vážné téma, z tělocvičny se do přilehlých prostor často přenášely výbuchy smíchu. Ženy se na poslední hodině jen těžce loučily, s přáním dalšího pokračování.

12. dubna 2008 ukončily Jana Jarušková a Věra Janáková seminář "Ženská práva jsou lidská práva", který pořádali NESEHNUTÍ. Obsahem jednotlivých sobotních setkání byla tato témata:
- Gender a rovné příležitosti - Historie a současnost ženského hnutí - Rovnost příležitostí na trhu práce - Rodina, výchova, vzdělávání - Násilí na ženách, gender mainstreaming

Sirotčí hrádek Sobotní přechod jarní, rozkvetlé Pálavy se uskutečnil 5. dubna 2008 za nádherného slunečného počasí, třebaže tomu při ranním pohledu z okna na zataženou oblohu nic nenasvědčovalo.
Díky přítomnosti botaničky Radky Holubové jednotlivé kytičky dostaly své jméno: růžové a bílé dymnivky duté, žluté sasanky pryskyřníkovité, kosatce, fialky, hlaváček, mochna jarní, koniklec atd.
Za perfektní organizaci patří náš dík Alence Jurnečkové, která nás provedla z Dolních Věstonic až do Mikulova, odkud jsme se vrátily do Brna.

Sobotní seminář na téma "Vědět tak, co chci" proběhl pod vedením JUDr. Moniky Dostálové od 9.00 do 15.00 hodin 29. března 2008. Nevíme-li, co chceme, těžko toho dosáhneme. Neznáme-li cíl, je obtížné vykročit. Pro mnohé z nás je to téměř nemožné. Podstatnou část svého života jsme se orientovaly na život svých dětí, svého partnera, často i svých rodičů. Nejsme zvyklé jít za svými sny, už ani nevíme, zda nějaké máme, někde jsme je poztrácely, zapomněly. Mnohdy si dokonce ani neuvědomujeme, že něco nechceme.
V kolektivu žen s podobnými životními zkušenostmi jsme se podělily navzájem o své obavy, pochybnosti, nejistoty a snažily si vzájemně pomoci při hledání cesty.

Podkarpatská Rus 27. března 2008 proběhla beseda k chystanému zájezdu na Podkarpatskou Rus ve dnech 21. - 29. června. Bližší informace ohledně pobytu a programu poskytl přítomným Ing. Chytílek a jeho kolega Ing. Mader přiblížil tamní krajinu diapozitívy.

26. března 2008 byl zakončen druhý běh kurzu Tchai-ťi (24) styl Jang. Další kurz - pro pokročilé i začátečníky - chystáme opět na podzim.

Vycházka za bledulemi na Chlébské se uskutečnila v nádherný slunečný předjarní den 15. března 2008. Vlakem jsme se dopravili do Nedvědice a odtud vyrazili po zelené směr Káčiny. Náš pochod byl odměněn lánem rozkvetlých bledulí.

Monika Dostálová "Já mám pravdu, ty máš pravdu." Takové bylo téma přednášky, která proběhla 13. března 2008.
Také máte sklony bojovat za svou pravdu? Napadlo vás někdy, co je to vlastně ta "naše pravda"? Je to opravdu pravda? Nebo "jen" můj pohled na svět? A mohou mít dva lidé stejný pohled? Jaký smysl má přetahovat se, čí je lepší? Proč je neposkládat, nespojit dohromady?
přednáška Tak zněly otázky, na které jsme se pokoušely společně hledat odpověď. Možná jsme se neposunuly blíž k pravdě, ale je jisté, že se náš pohled na svět rozšířil. Uvědoměly jsme si, jak je důležité přijmout svoji jedinečnost, ale také i jedinečnost těch druhých. Respektovat a být respektovány.

21. února 2008 se uskutečnila přednáška spojená s besedou na téma "My a naše děti".
O našich pocitech milujících matek, které dělají pro děti to nejlepší, ale přesto mají pocit, že se to nějak míjí účinkem, s námi hovořila JUDr. Monika Dostálová. Děti jsou nevděčné, protivné, všechno abychom říkaly pětkrát a nakonec to udělaly samy... Ale co bychom pro své děti neudělaly!
Zamyslely jsme se už někdy, že bychom jim možná nejvíc POMOHLY, kdybychom jim NEPOMOHLY?

výlet do Moravského krasu Za mrazivého zimního počasí proběhl výlet do Moravského krasu, v soboru 16. února 2008. Vyšli jsme z Adamova Josefovským údolím kolem Františkovy huti (nejstarší dochovaná huť ve střední Evropě), jeskyně Jáchymka, jeskyně Býčí skála a jeskyně Kostelík. Procházku jsme zakončili ve Křtinách.

14. února 2008 se uskutečnila ve středisku CELSUZ na tř. Kpt. Jaroše 9 výroční členská schůze, na které byla schválena výroční zpráva za rok 2007.

11. února 2008 byl zahájen další běh PC kurzu. Účastní se ho plný možný počet zájemkyň - tj. 5 žen 50+.
Souběžně s kurzem je pro ženy otevřena i bezplatná poradna při hledání zaměstnání pomocí Internetu.

8. února 2008 se dvě zaměstnankyně sdružení zúčastnily semináře "Regionální operační program Jihovýchod - Evropská šance pro region".

keramika 29. ledna 2008 jsme odevzdali do soutěže "Brněnský hrnek II. aneb Brněnské pověsti v hliněném hávu", pořádané Vesnou, keramické ztvárnění pověsti O kamenné panně. Akce se zúčastnilo 6 žen pod vedením Táni Nedvědové, která přebásnila pověst do kramářské písně. S kompletováním dílka pomáhal i tajemník sdružení.

24. ledna 2008 jsme se zúčastnily konference "Síťování nejen genderových nevládních organizací", pořádané občanským sdružením Fórum 50 % v aule FHS UK Jinonoce, Praha. Jednalo se o fungování českých sítí nestátních neziskových organizací a zapojení do evropských sítí. v evropském kontextu nás zastupuje Česká ženská lobby (předsedkyně Lenka Bennerová).

přednáška Moniky Dostálové Téma besedy "Umění říct NE", pod vedením JUDr. Moniky Dostálové, přilákalo 15 žen, které se zaujetím přispívaly do diskuze svými zážitky, názory, podněty. Potvrdil se předpoklad, že toto téma je pro ženy 50+ opravdu "palčivé" a zasloužilo by si i jednodenní seminář.
Proběhlo 17. ledna 2008.

První akcí v novém roce se stalo zahájení dalšího kurzu zdravotní sestavy Tchai-ťi (24) styl Jang 9. ledna 2008. Stejně jako v roce minulém, i tentokrát nám toto čínské cvičení přibližuje Mgr. Věra Janáková.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021