Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie občanského sdružení 2009 - 1. pololetí

Ukončení PC kurzů     16. - 18. června 2009

PC kurzy Ve dnech 16. - 18. června 2009 byly ukončeny počítačové kurzy pro začátečnice, pokročilé a kurzy grafické práce v programu GIMP.

Zájezd do Vídně     6. června 2009

zájezd do Vídně v sobotu 6. června 2009 se uskutečnil zájezd do starobylého centra Vídně. Průvodce jsme měli opravdu povolané, Evu Zügner a jejího manžela Frediho, rodilého Rakušana.

Prošli jsme si historické jádro, shlédli spoustu památek a vstřebali mnoho nových dojmů. Hofburg, Dom sv. Štěpána, divadla, muzea, knihovny, budovy, kostely, kašny, vodotrysky, park plný rozkvetlých růžových keřů...

Byl to náročný den, plný krásných zážitků.

Koncert k poctě matek     10. května 2009

logo fotosoutěže Úhel pohledu Vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované občanským sdružením Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB, pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna MUDr. Daniela Rychnovského, proběhlo na slavnostním koncertu u příležitosti Dne matek.

Tchai-ťi mezi obrazy

Tchai-ťi mezi obrazyVe středu 29. dubna 2009 byl ukončen 3měsíční kurz zdravotní sestavy Tchai-ťi (24) styl Jang, který probíhal v Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1, pod vedením Mgr. Věry Janákové.

Kurz Nordic Walkingu   25. dubna 2009

Nordic Walking Sobotní kurz Nordic Walkingu, který následoval jako praktické cvičení po čtvrteční teoretické přednášce, se opravdu vydařil. U Antroposu v Pisárkách se za nádherného slunečného počasí sešlo 15 zájemců, mezi nimiž tentokrát byli i muži. Naši milí mladí instruktoři Daniel Kotas a Eva Suchánková nám zapůjčili hůlky a během cesty nás postupně seznamovali se zásadami jejich správného použivání. Prošli jsme lesem na Myslivnu, kde jsme se po pohledu na Brno společně vyfotili. Cesta dolů uběhla velice rychle. Ještě jsme si protáhli, stejně jako na začátku, svaly, padly poslední dotazy. Bylo to příjemné dopoledne a doufáme, že nebude - s našimi instruktory - ani poslední!

Vystoupení v televizním pořadu SAMA DOMA   24. dubna 2009

24. dubna 2009 Jana Jarušková a Věra Janáková představily činnost sdružení Ženy50 v televizním programu Sama doma (5. a 49. minuta).

Seznámení s Nordic Walkingem   23. dubna 2009

Představení nového sportu, který je určen všem bez rozdílu věku a kondice. Přínosy Nordic Walkingu pro zdraví, možnosti využití od rehabilitace až po profesionální trénink. Správná volba vhodného vybavení (hole, obuv, oblečení). To vše jsme se dozvěděly na přednášce, kterou pro nás připravili Daniel Kotas a Eva Suchánková.

Počítačové kurzy pro začátečnice i pokročilé     duben - červen 2009

Od poloviny dubna 2009 jsme zahájily další běh počítačových kurzů pro úplné začátečnice i pokročilejší - ženy 50+.

Kdy? Út 15.30 - 17.30 hod.   Začátečnice    (zahájení 14.4.09)
  Stř 10.30 - 12.00 hod.   Grafika na PC    (zahájení 15.4.09)
  Stř 17.30 - 19.30 hod.   Pokročilé    (zahájení 15.4.09)
  Čtv 15.30 - 17.00 hod.   Grafika na PC    (zahájení 16.4.09)
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p)
Lektorky: Ing. Jana Jarušková
  Mgr. Věra Janáková

Ženy se zde seznamují s počítačem, operačním systémem Windows, textovým editorem, Internetem, elektronickou poštou. v kurzu zaměřeném na grafiku zvládnou práci v programu GIMP, použití jednotlivých nástrojů, malování ve vrstvách, retuše fotografií, koláže.

Nebojte se Internetu!   -   16. dubna 2009

Na přednášce Ing. Jany Jaruškové jsme se seznámily s Internetem, s vyhledáváním informací, se zajímavými webovými stránkami a s prohlížečem Internet Explorer.

Beseda "Tahle země je pro starý!"   -   14. dubna 2009

Mgr. Věra Janáková byla přizvána za sdružení Ženy50 do veřejné debaty, kterou pořádal Respekt institut 14. dubna od 17 hodin na olomoucké Univerzitě Palackého. Tématem bylo stárnutí evropské populace obecně, posléze se dikutoval současný stav v České republice, i formy podpory programů na podporu aktivního stárnutí a zapojování seniorů do společnosti ze strany státu a Evropské unie.
Sestřih záznamu z veřejné debaty o stárnutí můžete shlédnout zde.

Ukončení PC kurzů   -   únor - duben 2009

PC kurzy v první polovině dubna jsme ukončili počítačové kurzy. Jeden byl určen pro prohlubování znalostí pro ty pokročilejší, v dalších třech se učily ženy začátečníce základům práce v operačním systému MS Windows, psaní textů, obsluhu elektronické pošty, vyhledání informací na Internetu.
V pátém kurzu jsme probírali prostředí programu GIMP, možnosti kresby a hlavně úpravy digitálních fotografií, vytváření různých zajímavých efektů i koláží.

Cvičení paměti - účinný nástroj k aktivizaci   -   9. dubna 2009

Pod vedením Mgr. Věry Janákové si účastnice provedly několik testů na procvičení vizuální i logické paměti.

Výroční členská schůze   -  7. dubna 2009

V úterý 7. dubna 2009 proběhla v prostorách sdružení na Anenské 10 výroční členská schůze, na které jsme zhodnotili rok 2008, řekli si plány na rok letošní a odhlasovali nové znění stanov.

Zdravotní cvičení   -  4. a 5. dubna 2009

zdravotní cvičení Ve dvou 4hodinových blocích jsme se seznámily se zásadami zdravotního cvičení. Vyzkoušely jsme si s různými pomůckami cviky zaměřené na pohybové ústrojí a pánevní dno. Nechyběla ani jednoduchá masáž a relaxace.
Cvičení vedla cvičitelka zdravotní tělovýchovy Ing. Drahomíra Maťová.

Čtyři dohody II   -  2.dubna 2009

V přednášce JUDr. Moniky Dostálové jsme opět navázali na poselství knihy Miguela Ruize "Čtyři dohody". Tentokrát jsme se zabývali dalšími dvěmi dohodami, které, pokud je uvedeme do našeho života, povedou k jeho změně k lepšímu. Chce to jenom odvahu, odhodlání, vůli a trpělivost. "Přestaňme si brát věci osobně" a "dělejme vždy vše, jak nejlépe dovedeme".

Just relax! aneb ochutnávka relaxačních technik - 26.3.2009

Just relax! Co je to stres, napětí, přetížení povinnostmi a úzkost, to víme všichni, ale jaké existují techniky k jejich zmírnění či překonání? Psycholožka Mgr. Kristýna Hrichová nás v praxi seznámila s některými z nich. Mohly jsme si vybrat relaxaci, která nejlépe odpovídá našim potřebám a která tak pro nás bude nejlépe využitelná v každodenním životě.

Pečovatelská otcovství, aktivní otcové, měnící se muži a genderové vztahy v rodině i v širších souvislostech - 19.3.2009

Rodiny, kde pečují o děti každodenně otcové, jsou v českém prostředí stále spíše výjimkou. Na společném semináři jsme se spolu s PhDr. Ivou Šmídovou, Ph.D. zamysleli nad otázkami, co způsobuje, že vstup mužů do soukromé sféry není podobně masivní, jako byl vstup žen do sféry placené práce, jak vypadají partnerské vztahy v rodinách, které kladou důraz na spravedlivé sdílení péče o děti a domácí práce a na jaké překážky narážejí a jak může jejich jednání změnit nastavení genderových vztahů nejen v dnešních českých rodinách ale i v širší společnosti.

Vesna - soutěž Glazovaný kachel   -  12. března 2009

12. března 2009 získalo občanské sdružení Ženy50 zvláštní cenu poroty v kategorii Glazovaný kachel (soutěž vyhlášená Vesnou) za keramický závěsný mobil Listy, vytvořený pod vedením Táni Nedvědové.

Životní období člověka   -  12. března 2009

"Jako dospělí musíme přijmout zodpovědnost za své skutky i za své chování. Pochopit příčiny znamená posunout se o krok dopředu." E. Erikson
Psycholog E.Erikson je autorem teorie osmi životních období, ve kterých člověk prochází specifickými problémy. Způsob řešení těchto jednotlivých problémů pak ovlivňuje celý další vývoj daného člověka.
Přednášela psycholožka Mgr. Kristýna Hrichová

Čtyři dohody I   -  5. března 2009

Čtyři dohody - přednáškaKniha Miguela Ruize "Čtyři dohody" pojednává o dohodách/pravidlech,  které ovládají náš život. Jestliže se nám náš život nelíbí, je v naší moci tyto dohody změnit. Jsme-li připraveny, mohou nám čtyři mocné dohody, které nám M.Ruiz nabízí, pomoci zničit ty, které pocházejí ze strachu a berou nám energii. Tato beseda, kterou nás provázela JUDr. Monika Dostálová, se týkala první a druhé dohody. Pojednávala o tom, že se můžeme dohodnout, že "nebudeme hřešit slovem" a že si "přestaneme vytvářet domněnky".

Gender a rodina: otázka domácích prací   -  26. února 2009

I přes masovou zaměstnanost dnešních žen je možno pozorovat pouze malé změny v rozdělení domácích prací: značná část z nich spočívá nadále na bedrech žen. "Druhá šichta" ženy nenápadně krátí o volný čas a znevýhodňuje je také v placeném zaměstnání. Jelikož je dnes však rovnost chápána jako důležitá podmínka dobrého vztahu, asymetrická dělba práce se stává častou příčinou partnerských konfliktů. Jaké jsou důvody setrvačnosti této nerovnosti a možnosti jejího narušení - o tom si s námi povídala Mgr. Jana Dvořáčková z FSS Masarykovy univerzity.

Hovory žen   -  24. února 2009

V této volné besedě nás provázela JUDr. Monika Dostálová. Zamyslely jsme se nad medicínou a alternativní medicínou. Bylo to povídání o zdraví, nemoci, lékařích, léčitelích a hlavně o našich zkušenostech, přáních, postojích a názorech.

"Sebevědomá žena" (sebepoznáv. seminář) - 21. 2. 2009 / 9.00 - 16.00 hod.

Uvědomění si sebe sama, svých pocitů, přání, snů, to je první krok na cestě k jejich uskutečnění.
Pod vedením JUDr. Moniky Dostálové se ženy na dalším sebepoznávacím semináři, probíhajícím v úzkém kolektivu, možná poprvé otevřely, začaly vnímat své pocity, postoje, potřeby a možná dostaly první impuls na cestě od pasivity k aktivitě a plnohodnotnému životu.

Mají ženy i muži na trhu práce stejné šance?   -  19. února 2009

Jsou ženy na trhu práce diskriminovány? Čelí diskriminaci i muži? Jakou roli sehrává faktor věku na trhu práce? Je možno se proti nerovnostem na trhu práce bránit? Bc. Martina Hynková při zodpovídání na tyto otázky představila mechanismy ovlivňující postavení žen a mužů na trhu práce (diskriminace aj.), jejich důsledky pro ženy a muže, představila možnosti ochrany/obrany před znevýhodňováním, a to vše v souvislosti s konceptem rovných příležitostí žen a mužů.

Hovory žen   -  17. února 2009

Hovory žen proběhly ve znamení deskových her, hlavolamů i diskuze na téma fondů EU.

Rendez-vous s Josefem Veselým   -  17. února 2009   (15 - 16 hod.)

V pořadu Rendez-vous Českého rozhlasu Brno dostaly možnost zástupkyně občanského sdružení Ženy50 - Jana Jarušková, Věra Janáková a Monika Dostálová - v hodinovém živém vystoupení přiblížit posluchačkám i posluchačům činnost a cíle sdružení i právě probíhající fotosoutěž "Úhel pohledu". Monika Dostálová popsala své setkání se sdružením, navazující spolupráci i své životní postřehy a zkušenosti.

Evropská unie a rovné příležitosti žen a mužů   -  12. února 2009

Evropská unie a rovné příležitosti žen a mužů Jakým způsobem podporuje Evropská unie rovné příležitosti mužů a žen? Co to znamená pro členské státy a co pro nás? Tyto otázky nastiňují tématické okruhy přednášky Mgr. Martiny Kampichler, která sledovala cíl přiblížit hlavní priority a programy EU ohledně rovných příležitosti mužů a žen.

Cvičení Tchai-ťi mezi obrazy     únor - duben 2009

V Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1, probíhá intenzivní tříměsíční kurz zdravotní sestavy Tchai-ťi (24) styl Jang. Toto cvičení, vhodné pro jakýkoliv věk a fyzickou kondici, vede opět Mgr. Věra Janáková. Cvičení působí příznivě nejen na tělesné úrovni (pohyblivost kloubů, bolesti zad), ale rovněž i na psychickou rovnováhu a zvládání stesových situací.

Počítačové kurzy pro začátečnice i pokročilé     únor - duben 2009

Od února 2009 jsme zahájily další běh počítačových kurzů pro úplné začátečnice i pokročilejší - ženy 50+.

Kdy? Po 17.30 - 19.30 hod.    Pokročilejší    (zahájení 2.2.09)
  Út 15.00 - 17.00 hod.    Začátečnice    (zahájení 3.2.09)
  Stř 10.00 - 12.00 hod.    Začátečnice    (zahájení 4.2.09)
  Stř 16.30 - 18.30 hod.    Začátečnice    (zahájení 4.2.09)
  Čtv 15.30 - 17.00 hod.    Grafika na PC    (zahájení 5.2.09)
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p)
Lektorky: Ing. Jana Jarušková
  Mgr. Věra Janáková
  Ing. Věra Pakostová

Ženy se zde seznamují s počítačem, operačním systémem Windows, textovým editorem, Internetem, elektronickou poštou. v kurzu zaměřeném na grafiku zvládnou práci v programu GIMP, použití jednotlivých nástrojů, malování ve vrstvách, retuše fotografií, koláže.

SOS radí: Poznejte svá práva   -  5. února 2009

SOS radí: poznejte svá práva Paní Gerta Mazalová, koordinátorka Krajské organizace JmK Sdružení obrany spotřebitelů, nám připravila se svými kolegyněmi a kolegou velmi zajímavou přednášku na téma Zákon o ochraně spotřebitele aneb Co vše by měl spotřebitel znát.
Dozvěděli jsme se, jak nakupovat a případně reklamovat, na co máme jako zákazníci nárok, na co si dávat pozor, SOS radí: poznejte svá práva zvláště při nabídkách podomních prodejců. Zazněly i výstrahy před neuváženými úvěry a následnými možnými exekucemi. Získali jsme rovněž informace o svých právech ve zdravotních zařízeních. Všechna témata se nedala obsáhnout v jedné přednášce. Rádi se opět znovu setkáme a zaměříme se na konkréní oblast.
Účastnici besedy měli možnost vyzkoušet si nabyté vědomosti vyplněním jednoduchého kvízu. Správné odpovědi byly oceněny drobným dárkem.

Gender a internet   -  29. ledna 2009

Gender a internetInternet je velmi specifickým prostředím, které se vyznačuje anonymitou, "neviditelností".
Lze říct, že je možné se na internetu chovat jinak než v reálném životě. Reprodukují se zde genderově stereotypní podoby chování. Které internetové aplikace významně podporují zmíněnou reprodukci? Záměrem příspěvku Mgr. Anny Ševčíkové z FSS MU bylo představit, jakým způsobem je internetové prostředí genderově vyhraněné.

Seminář digitální fotografie   -  22. ledna 2009 / 16.00 - 20.00 hod.

Seminář digitální fotografieV profesionálním ateliéru Institutu digitální fotografie (IDIF) proběhl seminář, kterým nás fundovaně a poutavě provázel pan Vít Máder.
 Získaly jsme spousty cenných rad, odborné názory k vlastním fotografiím, které některé účastnice donesly k posouzení, a nakonec jsme měly možnost vcítit se do role modelek i profesionálních fotografů a pod světly reflektorů uskutečnit vlastní fotografie.

"Sebevědomá žena" (sebepoznáv. seminář) - 17. 1. 2009 / 9.00 - 16.00 hod.

Uvědomění si sebe sama, svých pocitů, přání, snů, to je první krok na cestě k jejich uskutečnění. k sebe prosazení, k sebe realizaci. K plnohodnotnému životu. Mnohým z nás to připadá těžké, ba přímo nemožné. Proto jsme se pod vedením JUDr. Moniky Dostálové pokusily vykročit společně. Od pasivity k aktivitě, od nemoci k moci, od smutku k radosti, od přežívání k žití.
Spolu jsme se podívaly, kde a jakým způsobem jsme se odchýlily od univerzálních zákonů, čím je porušujeme. Snažily jsme se odhalit mentální příčiny našich nemocí a příčiny nezdravých vztahů.

Gender, feminismus a rovné příležitosti   -  15. ledna 2009

Gender, feminismus a rovné příležitostiTato přednáška otevřela nový cyklus, který pro ženy 50+ připravily vyučující z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Co je gender? Jak se liší gender a pohlaví? Jak nás ovlivňuje genderová socializace, vzdělání, rodina apod.? Cílem přednášky a workshopu bylo pokusit se nahlédnout na vztahy žen a mužů ve společnosti genderovou optikou a objasnit si pojmy, které s tímto souvisí.
Bc. Martina Hynková a Mgr. Martina Kampichler nám umožnily nakouknout do této oblasti formou srozumitelnou i zábavnou.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021