Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie občanského sdružení 2012 - 1. pololetí

To nejhezčí z Jizerských hor       27. června - 1. července 2012

Jizerské hory Na konci června jsme uskutečnili v počtu 15 osob (dáno kapacitou mikrobusu) pobyt v Jizerských horách. Že se vydařil, je zřejmé i z přiložených snímků. Teď již můžeme jen vzpomínat na kouzelnou přírodu a společně strávené chvíle. Akci pro nás připravila a pečlivě zorganizovala Věrka Pakostová a znalými průvodci byli i její kamarádi Zdeněk a Lída.

Bulletin Ženy 50+

bulletin V červnu vyšlo 2. číslo elektronického bulletinu Ženy 50+ roku 2012.

Plavba po Moravě na raftech       sobota 9. června 2012

Morava na raftech Další splutí neregulovaného toku Moravy na raftech - z Vnorov do Rohatce - se uskutečnilo v sobotu 9. června. Počasí vskutku pomedardovské - zataženo, občas deštík, naštěstí mírný. Ale teplo. Takže jsme opět za pohodové atmosféry dorazili bezpečně do cíle.

Ukončení jarních PC kurzů       v době od 4. do 11. června 2012

PC kurzy Začátkem června byly ukončeny počítačové kurzy, které absolvovalo 28 osob.

Prevence osteoporózy aneb zdravé kosti v každém věku   7. 6.

Přednáška se konala v rámci akce Brněnské dny bez úrazu.

Osteoporóza je progredující systémové onemocnění skeletu, charakterizované stupněm úbytku kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně a v  důsledku toho zvýšenou náchylností ke zlomeninám. Po 50. roce utrpí osteoporotickou zlomeninu každá 3. žena a každý 6. muž.
Přednáška Bc. Šárky Novotné byla zaměřena především na rizikové faktory jejího vzniku a možnosti prevence.

Výlet na Akátovou věž nad Židlochovicemi  sobota 19. 5. 2012

výlet Nad Židlochovicemi se rozprostírá kopec Výhon, na kterém byla postavena rozhledna z akátového dřeva. Ta se stala cílem pro náš výlet, na kterém se sešlo 19 žen. Z  vlakového nádraží v Hrušovanech u  Brna jsme se vydaly pěšky směr Židlochovice cestou mezi poli, přišly jsme k oplocenému zámeckému parku, přelezly plot (po schůdcích) a prošly zámecký park, kde jsme zahlédly i stádo muflonů, bažanty, zajíce. Zámek jsme si mohly prohlédnout pouze zvenčí, je veřejnosti nepřístupný, pak jsme se vydaly po zelené turistické značce k rozhledně. Prošly jsme kolem gotické zvonice a stále mírně stoupaly nahoru za nádherného počasí. Nahoře jsme byly odměněny širokými rozhledy do okolí. Cestou zpět jsme zamířily směrem na Blučinu a pak dál mezi vinicemi a zahrádkami, občerstvily se dobrou vodou ze studánky a vrátily se do města. Zavítaly jsme do příjemné restaurace Pavír a lahodné zákusky s kávou jsme si daly v cukrárně na náměstí. Cestu jsme zakončily v  zahradnictví Hortis a oborou a mezi poli jsme se vrátily na vlakové nádraží do Hrušovan. Tento zajímavý výlet pro nás připravila Jitka Mžíčková, která nás o všem i poutavě informovala.

Koncert ke Dni matek    neděle 13. května 2012

Den matek V neděli 13. května 2012 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již pátý koncert ke Dni matek, na kterém ženy obdržely hudební dárek od sólistů - Hana Škarková - soprán, Jan Štáva - bas, za klavírního doprovu Doc. Mgr. Šárky Králové. Po přestávce proběhlo vyhlášení výsledků 4. ročníku fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB. V druhé polovině večera ženám přinesl svou kytičku písní pěvecký sbor ANTEA pod vedením sbormistra Oldřicha Hlouška. Koncert již tradičně moderovala Monika Brindzáková.

Po stopách Járy Cimrmana       sobota 12. května 2012

výletV Lomnici na náměstí je výchozí bod "Stezky Járy Cimrmana". Zastavení je celkem 9 (6 + výchozí + cílová + dodatek) a najdeme na nich úryvky z divadelních her, texty písní nebo jiné humorné texty.
Jednotlivé zastávky se nazývají Plahočiny. Na každé Plahočině se lze zastavit, rozebrat současný stav plahočení a připravit se takticky na další Plahočinu. Veškeré plahočení je odměněno stanutím na Pohlaví Járy Cimrmana (kde se nachází Klidová zóna velkého Mistra).
V Lomnici bylo pod mrakem, ale nepršelo. Sotva jsme však obec opustili, dalo se do deště, který nás provázel takřka do cíle naší cesty, do Nedvědice. Ano, déšť byl předpovídán, doufali jsme však, že se mračna přeženou stranou a že pršet zrovna nad námi nebude. Nestalo se. Nicméně nebyla průtrž, nebyla bouřka, jen takový "zahradnický" deštík. Stejně nás stačil - během oněch cca 13 km cesty - dokonale promočit a rozbahnit klesající pěšinky v závěrečné fázi naší cesty, tudíž je někteří z nás absolvovali nejen po dvou.
Přes nepřízeň počasí nás bylo 23 a myslím, že to byl dobrý test naší fyzické i psychické odolnosti. Celé "plahočení" pro nás připravila  Lída Frišaufová.

Jak se žilo za Pernštejnů       úterý 8. května 2012

výlet Za krásného, příjemného jarního počasí se vydalo 11 žen, včetně "vedoucí" výletu  Lídy Frišaufové pěší túrou z Doubravníku do Nedvědice na hrad Pernštejn. Cestou jsme se zastavili u dvevěného krytého mostu v Černvíru. Na hradě jsme shlédli černou kuchyni, zámeckou kapli, prošli nádvořím a pokochali jsme se nádherných pohledem na opravený hrad z vyhlídky "Mařenčino loubí".

Jarní Pálava       úterý 1. května 2012

výlet První máj oslavilo 9 žen pod vedením Lídy Frišaufové přechodem Pálavy z Věstonic do Mikulova. Ve vražedném vedru, kdy padaly teplotní rekordy, ušly cca 18 km. Stejný úmysl pojalo v tento volný den více lidí, takže Pálava byla přelidněna.

Putování k betonovým sochám Michala Olšiaka malebnou přírodou Hamerska       21. dubna 2012

výletDo rozmanité přírody Žďárských vrchů je umístěna většina betonových soch rodáka ze Žďáru nad Sázavou pana Michala Olšiaka. A právě za těmito sochami se v sobotu 21. dubna vypravilo 21 žen pod vedením  Lídy Frišaufové, která celý výlet připravila.
V Hamrech si účastnice prohlédly plastiku Koně vytahujícího povoz z bažin, nedaleko odtud pak sochu Hamroně. Výlet dále pokračoval směrem na Žďár nad Sázavou, cíle cesty, kde se nachází u Starého dvora, poslední socha, socha Mamlase.

Klimakterium       19. dubna 2012

Přechod neboli klimakterium každá žena prožívá jinak. Některá si ani nepovšimne, že tímto obdobím prošla, jiná zvládá stěží jeho příznaky i za pomoci léků. Studentka Masarykovy univerzity - Jana Kykalová - se rozhodla napsat na toto téma diplomovou práci. Mnohé z nás jí byly nápomocny tím, že vyplnily dotazník. S výsledky a dílčími závěry, ke kterým studentka dospěla, jsme se měly možnost seznámit na besedě s ní.

Osteoporóza       12. dubna 2012

Osteoporóza je progredující systémové onemocnění skeletu, charakterizované stupněm úbytku kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně a v  důsledku toho zvýšenou náchylností ke zlomeninám. Po 50. roce utrpí osteoporotickou zlomeninu každá 3. žena a každý 6. muž.
Přednáška Bc. Šárky Novotné byla zaměřená především na rizikové faktory jejího vzniku a možnosti prevence. Podívali jsme se i na správnou výživu a vhodné a méně vhodné pohybové aktivity.

Kuba       5. dubna 2012

přednáškaNejvětší ostrov Antil je označován jako perla Karibiku. Nebo skanzen socialismu. Obojí je pravdou. Díky dlouhé izolovanosti ostrova zde nalezneme civilizací málo dotčenou přírodu i přátelské lidi, nádheru koloniální architektury.
 Ale i salza a rumba či sklenka Cuba libre, to vše je Kuba - ostrov, který tak miloval Hemingway...
Své zážitky z cest po Kubě nám poutavě vylíčila Věra Bílá.

Počítačové kurzy pro začátečníky, kurzy grafiky a PowerPoint    duben - červen 2012

Začátkem dubna 2012 jsme zahájili další běh počítačových kurzů

Kdy? Po 10.30 - 12.00 hod.   PowerPoint    (zahájení 2.4.)
  Po 18.00 - 19.30 hod.   Grafika na PC    (zahájení 2.4.)
  Út 10.00 - 12.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 3.4.)
  Stř 10.00 - 12.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 4.4.)
  Stř 16.00 - 18.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 4.4.)
  Čtv 14.00 - 15.30 hod.   PowerPoint    (zahájení 5.4.)
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p)
Lektorky: Ing. Jana Jarušková
  Mgr. Věra Janáková
  Ing. Věra Pakostová

Výlet do Lednice a sklípku ve Velkých Pavlovicích   1. 4. 2012

výletNa apríla, v neděli 1. dubna, pro nás připravila výlet do Lednicko-valtického areálu stážistka ve sdružení Ženy50 -  Monika Trebichalská. Předchozí den bylo vskutku nevlídně a větrno, takže několik osob, buď z důvodu nemoci, či obavy z nepříjemného počasí, bohužel účast odřeklo. Takže nás z Brna odjelo v pohodlném zájezdovém autobuse 26 žen a mužů. Nakonec bylo polojasno a přestože spadlo pár nahodilých sněhových vloček, počasí - proti dnu předešlému - nám docela přálo. V Lednici jsme si nejdříve prohlédli skleník.
Poté jsme uskutečnili prohlídku 1. zámeckého okruhu. Zámek je nově opraven, má nádhernou fasádu a rovněž interiéry doznaly změn. Všichni jsme byli krásou zámku uneseni. Ne nadarmo je zapsán, spolu s celým Lednicko-valtickým areálem, do seznamu UNESCO.
výletPo prohlídce jsme si zašli na teplou polévku, kávu se zákuskem či čaj. V 13.00 hodin nás čekala plavba, dokonce uzavřenou lodí s kamínky, po Zámecké Dyji. Kapitán lodi ji stihl nejen v úzkém korytě bravurně ovládat, ale za půlhodinovou jízdu nám stihl říct spoustu zajímavých informací. Zahlédli jsme i ledňáčka a stromy okousané i povalené bobry.
výlet Někteří z nás vyšli nepočítaně schodů na Minaret, pokochali se pohledem do dálav a pak jsme se pěší procházkou vraceli k zámku. Opět zbyla i chvíle na teplou polévku a poté jsme již nasedli do autobusu, abychom se přemístili do dalšího cíle našeho výletu - do Velkých Pavlovic. Nejdříve jsme vyjeli k rozhledně Slunečná, která tento den vůbec nedostála svému jménu. Naopak. Pobyt zde byl nejchladnějším okamžikem celého dne, tudíž přestože většina z nás vyšlapala točité schodiště, rychle jsme nejvyšší plošinu opouštěli a spěchali v prudkých poryvech větru, při kterém mrzly uši, do Vinařství Zborovský, kde nás již čekaly samé příjemné věci. výletDegustace vína s odborným výkladem i obložené talíře s dobrotami k zakousnutí.
 Do Brna jsme se vraceli za zpěvu a s nějakou tou lahvinkou kvalitního vína v batohu.

II. Cesta ke svobodě       29. března 2012

Volné pokračování besedy na téma o svobodě. Jak být nezávislá na mínění druhých, na svých obavách, přáních, na nevyhovujících stereotypech, jak se osvobodit od emotivních zážitků z dětství, které nás svazují i v dospělosti...
Besedu vedla JUDr. Monika Dostálová.

Recyklační módní šou       sobota 24. března 2012

módní šou 24. března 2012 proběhla od 17.00 hod. Ve Vaňkovce 1, v Kulturním centru Slévárna již druhá "Recyklační módní šou".
Z nepotřebného oblečení, které jste nám donesly, sestavila Věrka Pakostová za vydatné pomoci Jitky Pelánové modely, které pak dobrovolnice z řad členek a sympatizantek sdružení předvedly na molu. Pořad moderovala již osvědčená dvojice - naše odbornice přes látky - Věra Pakostová a mužský pohled na věc vnášel Tibor Szabó.
Modely i další oblečení se před i po akci prodávalo - recyklovalo. Vždyť to, co se již mírně "srazilo", může donosit jiná žena. Šou zpestřilo i hudební vystoupení a nechyběl ani narozeninový dort, který nám přinesla členka sdružení Maruška Kábelová. Občanské sdružení Ženy50 totiž slavilo - mírně opožděně - 5 let. módní šou
módní šou     

Ukončení PC kurzů

V týdnu od 19. do 23. března byly ukončeny počítačové kurzy, které absolvovalo 40 osob.

Infekce Očkování Imunita      22. března 2012

Zatímco my máme své starosti a prožíváme různé příběhy, v našem těle se často dějí napínavé věci... Co se stane při vniknutí cizích mikroorganizmů? Rozezná tělo cizince? Jak s nimi naloží? A jak to tam vlastně probíhá? Když všechno klape, ani si nevšimneme...
Přednášela a besedu vedla MUDr. Pavla Vokřínková.

Trénink paměti       19. března 2012

V pondělí 19. března byl zahájen seminář Trénink paměti. Probíhá v 10 lekcích, vždy od 16.00 do 17.30 hod. Seminář vede vyškolená trenérka paměti Mgr. Věra Janáková.

Trénink paměti      15. března 2012

V hojném počtu více než tří desítek účastníků se uskutečnila ukázková lekce tréninku paměti. V rámci akce "Týden trénování paměti" ji vedla zdarma vyškolená trenérka paměti Mgr. Věra Janáková.
Dozvěděli jsme se, že není důvod se trápit s nedokonalostí vlastní paměti, když ji lze jednoduše vykompenzovat paměťovými technikami.
Přednáška poskytla úvodní náhled do problematiky. Dozvěděli jsme se, proč denně zapomeneme na běžné věci, zda jsme jen roztržití nebo máme problém s pamětí. Zjistili jsme, že existují různé techniky, které nám pomohou zapamatovat si téměř nemožné.

Bulletin Ženy 50+

bulletin V březnu vyšlo 1. číslo elektronického bulletinu Ženy 50+ roku 2012.

Potřebujeme osobní účet?       8. března 2012

Ti, kdo se chtěli dozvědět více o elektronickém bankovnictví, o jeho bezpečnosti, o úsporách, které tím získáme, o zvýhodněných účtech pro seniory, zhodnocení finančních prostředků, o použití platebních karet - si přišli poslechnout přednášku pracovnice Poštovní spořitelny z Regionálního finančního centra Jižní Morava - paní Evy Coufalové.

Zahajovací konference k EY 2012, Praha    1. března 2012

EY 2012 Občanské sdružení Ženy50 se zapojilo do Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Na zahajovací konferenci 1. března 2012 v Černínském paláci v  Praze jsme měly možnost krátce představit připravované aktivity pro letošní rok. Zároveň bylo ve vstupní části paláce vystaveno 7 vybraných fotografií z fotosoutěže Úhel pohledu.

Péče o pleť a základy líčení - příprava na jaro   1. 3. 2012

V přednášce jsme se seznámily se základními zásadami péče o pleť, funkcí pokožky a její regenerací. Na to jsme navázaly "minikurzem líčení" - tedy jak jednoduše na to, abychom v koupelně zbytečně netrávily hodiny a přitom to mělo efekt. Přednášela a lekci vedla Ing. Hana Dohnalová

Autorské čtení a autogramiáda M. Fucimanové    23. 2. 2012

přednáška Za hudebního doprovodu Divadla Agadir nám předčítala ze své nové knihy Hrnčířovy ženy spisovatelka Milena Fucimanová .

Podobné podobným - homeopatie      16. února 2012

Drobné bílé kuličky vyrobené z jednoduchého cukru žádnou chemickou léčebnou složku neobsahují, a přesto léčí. Kuličky totiž k nemocnému přinášejí "informaci".
Homeopatika léčí podobné podobným. Nepotlačují příznaky choroby, ale probudí v člověku jeho vlastní léčivé síly: uzdravujeme se bez prášků!
Proč vlastně homeopatika zabírají, nám ve své přednášce vysvětlila MUDr. Eva Pospíšilová, brněnská internistka, která sahá k metodám klasickým i k alternativě: homeopatii, akupunktuře a dalším metodám.

Zdravotní cvičení s Dájou Maťovou      11. února 13.00 - 17.00 hod.

zdravotní cvičení Další příjemné sobotní odpoledne zaměřené na cviky paní Mojžíšové, posílení pánevního dna, protažení a harmonizaci celého těla, pod vedením cvičitelky zdravotní tělovýchovy Ing. Drahomíry Maťové.

Gemmoterapie - medicína pupenů aneb jak nám byliny mohou pomoci v prevenci civilizačních onemocnění      9. února 2012

pupenech je ukryto to nejcennější z rostliny - vitamíny, rostlinné hormony, stopové prvky. Pokud je tento rostlinný materiál správně zpracovaný, může zvýšit imunitu, stimulovat CNS, omlazovat organismus.
V poslední době se potvrzuje, že výtažky z pupenů pomáhají např. při borelióze, zabírají u leukémie, při problémech s červenými krvinkami a krevními destičkami apod. O léčbě výtažky z pupenů nám přednášela paní Mgr. Jarmila Podhorná, majitelka firmy Naděje.

I. Cesta ke svobodě      2. února 2012

Nezáleží na tom, zda vdané či rozvedené, s dětmi či bez nich, chudé či bohaté, malé či velké, mladé či staré, takové či makové. Tak či onak můžeme žít jako svobodné nebo nesvobodné (třeba spoutané svými strachy, závislé na lécích, dětech nebo partnerech, uvězněné ve smutku, zavřené v kleci, byť i zlaté).
Na téma svobody jsme diskutovaly s JUDr. Monikou Dostálovou.

Kurz Tchai-ťi, Ve Vaňkovce 1        1. února 2012

Ve středu 1. února začaly pod vedením Mgr. Věry Janáková 2 tříměsíční kurzy tchai-ti - pro začátečníky a pokročilé.

Zahájení kurzů angličtiny      31. ledna 2012

Zahájili jsme kurz angličtiny pro mírně pokročilé (13.30 - 15.00 hod.) a pro pokročilé (15.30 - 17.00 hod.), oba o 16ti lekcích.
Vede Mgr. Eva Klímová.

Jak hledat a najít partnera v jakémkoliv věku      19. ledna 2012

přednáškaPřednáška a beseda s autorkou knihy Láska na první kliknutí aneb Jak hledat a najít partneraHanou Vovsovou. Hostem a aktivní účastnicí besedy byla Zdenka Pižlová - life kouč se zaměřením na vztahy.
Beseda o tom, jak Hana Vovsová hledala svého manžela. Tyto zkušenosti sepsala do knihy, která je reflexí seznamování a hledání partnera a vede k zamyšlení nad našimi postoji v partnerském vztahu a otevírá nové otázky. Ohledně zákonitostí vztahů byla v diskuzi zasvěcenou odbornicí Zdenka Pižlová.

Počítačové kurzy pro začátečnice i pokročilé, kurzy grafiky a PowerPoint    leden - březen 2012

V polovině ledna 2012 jsme zahájili další běh počítačových kurzů

Kdy? Po 10.00 - 12.00 hod.   Pokročilí    (zahájení 16.1.)
  Po 18.00 - 19.30 hod.   Grafika na PC    (zahájení 16.1.)
  Út 10.00 - 12.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 17.1.)
  Út 17.30 - 19.30 hod.   Pokročilí    (zahájení 17.1.)
  Stř 10.00 - 12.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 18.1.)
  Stř 16.00 - 18.00 hod.   Začátečnici    (zahájení 18.1.)
  Čtv 10.30 - 12.00 hod.   Grafika na PC    (zahájení 19.1.)
  Čtv 14.00 - 15.30 hod.   PowerPoint    (zahájení 19.1)
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p)
Lektorky: Ing. Jana Jarušková
  Mgr. Věra Janáková
  Ing. Věra Pakostová

Seminář o finanční gramotnosti -   od 16. ledna 2012

finanční seminář S penězi se setkáváme dnes a denně. Mohou nám život ulehčit, zpříjemnit, při jejich nedostatku jsme naopak nuceni "obracet každou korunku" a přemýšlet, na co ji vynaložit. Finační gramotnost je ve společnosti všeobecně velmi malá. Vniknout do tajů tohoto oboru, čemuž se někdy sveřepě bráníme, by nám měl pomoci i tento seminář, který pro nás připravila Gabriela Linhartová, pracující 15 let v oboru.
Seminář proběhl v pěti lekcích, vždy v pondělí od 16.00 do 17.30 hodin.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021