Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie občanského sdružení 2015 - 1. pololetí

Česká Kanada a Rakousko   (24. - 28. června 2015)

z pobytu Tentokrát žádné velké šplhání po skalách, místo toho jsme se zajeli podívat do Kanady. Sice jen do té naší české u Nových Hradů, ale navštívili jsme i rakouský region Waldviertels. Ubytování v penzionu Hamr bylo skvělé, jídlo vynikající, počasí jako přichystáno na vycházky a organizačně měla naše vedoucí Věrka Pakostová vše do detailu připraveno, takže pobyt neměl chybu. A o zážitky nebyla rovněž nouze: Jindřichův Hradec, klášter a hrad v Nových Hradech, Terčino údolí s umělým vodopádem, barokní chrám v Dobré Vodě, pěší túra na Kraví a Kuní horu, tvrz Žumberk, přírodní rezervace Blockheide u Gmündu. Zavítali jsme i do významného městečka se známým klášterem - do Zwettlu a stihli navštívit i další zajímavá místa, např. městečko Weitra. Na zpáteční cestě do Brna nás okouzlilo městečko Heidenreichstein s přírodním parkem Heidenreichsteiner Moor s  unikátními rašeliništi. Kromě toho jsme obdivovali přímo v centru městečka impozantní vodní hrad. Pak jsme pokračovali do Slavonic a komentovanou prohlídkou prošli tímto goticko-renesančním skvostem. V neděli před sedmou hodinou pak naši "dámskou jízdu" (26 žen) řidič Michal vysadil u hlavní brány BVV.

Kutná Hora, město prodchnuté historií    29. - 31. května

z pobytu V závěru května jsme strávili 3 dny plné zážitků v Kutné Hoře a okolí.
Již cestou tam jsme navštívili národní kulturní památku - Klášter Sázava. V Sázavě nás po obědě čekal ještě jeden ojedinělý zážitek, a to prohlídka expozice skla IGS v Centru sklářského umění Huť František v Sázavě, která byla veřejnosti zpřístupněna před rokem.
Po příjezdu do Kutné Hory jsme měli jen hodinu času na ubytování v  Hotelu U Kata a v 18.00 hod. již byl připraven průvodce, který nás provedl městem. Velice poutavě před námi nastínil jeho vývoj i informace o  památkách, které stojí za to shlédnout. Během cca 2,5hodinové procházky jsme viděli celé centrum. Jelikož v pátek probíhala Noc kostelů, mnozí jsme toho využili a např. v chrámu sv. Barbory vyslechli varhanní koncert.
Následující den, v sobotu, jsme společně absolvovali prohlídku I. okruhu v  Českém muzeu stříbra. Poté následoval volný program. Většina z nás si nenechala ujít návštěvu katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, někteří vystoupali i na vrchol Kaňk s rozhlednou.
V neděli jsme měli možnost prohlédnout si jedinečnou památku - kostel sv. Jakuba v obci Církvice. Odlehčením od prohlídek historických staveb a muzeí byla účast na krmení bílých jelenů v obci Žleby, následně nás všechny uchvátilo představení dravců, velice poutavě zpracované. Vždyť kdy se nám přihodí, aby těsně nad naší hlavou prolétla sova, orel, nebo sup? Tečkou za naším pobytem byla návštěva zámku Žleby a pak nás již čekal návrat do Brna.
Pobytu se zúčastnilo 29 osob.

Setkání účastníků pobytu v Řecku    21. května

Ve čtvrtek 21. května proběhlo příjemné setkání účastníků loňského pobytu v Řecku, spojené s promítáním filmu a prohlížením fotografií.

Anketa Brno TOP 100

Citace z e-mailu se sdělením o nominaci: (květen 2015))

Vážená paní, vážený pane,
v úvodním, čtenářském kole 13. ročníku ankety Brno TOP 100, kterou pořádá časopis Brno Business & Style pod záštitou primátora města Brna, získala společnost Ženy50, o.s., kterou reprezentujete, nominaci v kategorii Organizace. Blahopřejeme Vám k úspěchu v 1. kole ankety Brno TOP 100!
Anketa si klade za cíl vybrat a ocenit sto výjimečných osobností, organizací a firem. Snaží se tak podpořit a zviditelnit vynikající osobnosti a organizace, které se svojí prací významně podílejí na kvalitě života v Brně a prezentují naše město v rámci celé České republiky. Cílem ankety je také zvýraznit povědomí o podnikatelské činnosti v Brně, zvýšit prestiž firem a podniků, které zde působí.
Úvodní kolo ankety bylo otevřeno široké veřejnosti - čtenářům magazínu Brno Business & Style, elektronického týdeníku Brněnské listy a návštěvníkům portálu www.iBrno.cz.

Nebe pro Karla Hynka    16. května

V sobotu 16. května proběhl za nádherného jarního dne výlet k památníku Karla Hynka Máchy.
Vyrazili jsme z Vranova po červené na Kateřinský most, prošli kolem Starého a Nového hradu a pokračovali Hradskou cestou k  výzkumnému lesnickému ústavu Silviculturum, který patří k areálům Mendelovy univerzity. Cestou jsme se pokochali krásnými dřevinami a organizátorka Táňa Nedvědová pro nás připravila další prožitkové aktivity. Od Máchova památníku jsme se po žluté zhoupli do Adamova a odtud vlakem zpět do Brna.

Muzikoterapeutická prožitková relaxace v KJM    14. května

Díky partnerství sdružení Ženy50 s Knihovnou Jiřího Mahena jsme si mohly dopřát tento velmi příjemný zážitek. Prožitková relaxace patří k metodám celostní muzikoterapie podle PaedDr. Lubomíra Holzera. Při relaxaci dochází ke zklidnění, emočnímu uvolnění, energizaci a harmonizaci těla i duše. Hudba je vytvářena intuitivně hrou na různé etnické a lidové nástroje. Každý prožitek je jedinečný a neopakovatelný.
Relaxací nás provázela, hrála na hudební nástroje i zpívala Soňa Štoudková.

Koncert ke Dni matek    10. května

z koncertu V neděli 10. května proběhl v pořadí již 8. koncert ke Dni matek, který občanské sdružení Ženy50 věnuje ženám jako dárek k tomuto svátku.
V rámci koncertu byli již tradičně oceněni autoři vítězných snímků fotosoutěže Úhel pohledu. Bližší podrobnosti najdete na webu www.uhelpohledu.eu

Jaderná elektrárna Dukovany, klášter, degustace vín    (26. 4.)

Rosa coeli Že je možné spojit v jednom dni dohromady jadernou energetiku, romantickou zříceninu kláštera Rosa coeli, prohlídku synagogy i degustaci vína se přesvědčilo 33 účastníků nedělního výletu za poznáním i zábavou. Připravila Jana Jarušková.

Bylinková poznávací procházka    (18. dubna)

bylinková vycházka V sobotním odpoledni jsme se sešli na procházce za bylinkami, údolím sv. Antoníčka, kolem rybníčků (Lesná, Královo Pole). Naším průvodcem byl Ing. Radim Řehák (zkušený bylinkář, tvůrce bylinkových vín, mastí, krémů i parfémů, pomazánek atd.).
Připravila Lenka Rogožanová.

Setkání fotoženek    (17. dubna)

Proběhlo další páteční odpoledne, věnované setkání absolventek 1. běhu fotografického semináře "Fotografujeme pro radost" s lektorkou Alicí Prokopovou.

Skrytá tajemství naší mysli    (16. dubna)

Všichni chceme být šťastní. Proč tedy nejsme?
Povídání o tom, jak nás ovlivňují a často omezují naše představy a přesvědčení, slova a myšlenky. Jak "pouhou" volbou svých slov, změnou nazírání, můžeme změnit vnímání sebe sama i druhých (dokonce i jejich vnímání sebe sama) a zlepšit tak své vztahy, zdraví a vlastně celý svůj život. A nejen svůj.
Celou besedou s Monikou Dostálovou se prolínalo téma sebelásky. Mít ráda sama sebe - to nám mnohdy opravdu nejde...

VIDA! science centrum    (9. dubna)

VIDA! CO JE "VIDA!" No přece zvolání - když objevíte něco překvapivého. "Vida! To jsem nevěděl...".
Na návštěvu zábavního vědeckého parku VIDA! se nás sešlo 16. Měly jsme možnost prohlédnout si spoustu exponátů a na každý z nich je potřeba si sáhnout. Osobně vyzkoušet. Objevovaly jsme, bavily se a učily se hrou. To je VIDA!

Bulletin Ženy 50+         (7. dubna)

bulletin 2/2015 Začátkem dubna vyšlo další číslo bulletinu Ženy 50+.

Diabetes mellitus (DM)    (2. dubna)

přednáška Diabetes mellitus je závažné civilizační onemocnění, které je neustále na vzestupu a postihuje jak ženy, tak i muže.

Nutriční terapeutka Mgr.Šmídová Sylva seznámila posluchačky:

  • s příznaky onemocnění
  • s prevencí onemocnění
  • se zásadami při onemocnění DM

Během přednášky si bylo možné nechat v rámci prevence udělat testy na cukr a cholesterol z kapilární krve z prstu.

Výlet k rozhledně do mandloňových sadů    (28. března)

výlet V sobotu 28. března jsme se vydali za mírně větrného počasí na cca 11 km výlet. Již ve vlaku z Brna do Hrušovan nás obveselil zážitek se zmizelou jízdenkou. Ivanka ji podávala průvodčímu, který ji nezachytil a papírek se snesl k zemi. A ZMIZEL! Hledala Ivanka, hledal průvodčí, jízdenka nikde. Průvodčí si přinesl baterku, zaklínil se někde pod sedadlem, nicméně nevztyčil se vítězoslavně s nalezenou jízdenkou, ale povstal s vysvětlením záhady. Pod sedadlem je ventilace, která lístek okamžitě vtáhla do svých útrob.
V Hrušovanech jsme přestoupili na autobus do Křepic a přidala se k nám i iniciátorka celého výletu Jitka Mžíčková. Obec Křepice leží mezi Brnem a Břeclaví, asi 15 km od města Hustopeče. V jihovýchodní části obce se nachází místo zvané "U svaté". Je zde údolí s kapličkami, křížovou cestou a pramenem sv. Gorazda. Stojí zde kopie sochy Krista z Rio de Janiera, kterou doplňuje sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Pověst praví, že když sloužili Cyril a Metoděj mši v parném dni, Cyril únavou omdlel. Ke vzkříšení mu pomohla voda, která vytryskla ze země. 5. července se ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje každoročně koná pouť. Voda odpovídá parametrům kojenecké vody.
Vodou jsme se někteří svlažili, nicméně o možnost vidět sochu Krista jsme přišli jen o pár hodin. Byla stržena, jelikož dřevo ztrouchnivělo a hrozilo zřícení třímetrové sochy na poutníky. Bude vytvořena socha nová.
Po prohlídce poutního místa jsme se vydali po modré turistické značce - přírodou s pěknými výhledy do okolí - směrem na Hustopeče. Mandloně sice zatím kvetly jen ojediněle, nicméně z mandloňové rozhledny byl i tak krásný rozhled. Sešli jsme do města a podle chuti se zúčastnili již tradičních Mandloňových slavností s programem a ochutnávkou specialit z mandlí. Adrenalin jsme zažili i na zpáteční cestě, kdy jsme se autobusem chtěli přepravit do Šakvic na vlak. Jeden autobus nepobral všechny lidi, vracel se a byl přistaven i náhradní vůz. A rychlík přijel jako naschvál včas. Kdyby na autobusy nepočkal, mnozí z nás by strávili neplánované čekání na nádraží na další spoj.

Úhel pohledu    (27. března)

V pátek 27. března byl ukončen příjem fotografií do soutěže Úhel pohledu. Obdrželi jsme v obou kategoriích 314 snímků od 49 osob.

Základy zdravého stravování    (26. března)

přednáška S fyzioterapeutkou Mgr. Janou Papírníkovou jsme si povídaly o tom, jak se zdravě stravovat. Tipy na jídelníček pro ženy po padesátce. Jaké potraviny do jídelníčku zařadit, abychom byly fit a v kondici. Pitný režim. Strava a pohybová aktivita pro ženy po padesátce.


WOMEN IN REALITY    (26. března)

z konference Ve čtvrtek 26. března 2015 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference Women in reality, na které bylo představeno i sdružení Ženy50 předsedkyní Janou Jaruškovou.
Pozvánku si můžete prohlédnout zde.


Velikonoční malování    23. března 2015

malování Hravé malování na vyfouklá vajíčka, oblázky a ulity šneků pod vedením Táni Nedvědové.

Zahájení angličtiny pro začátečníky    18. března 2015

Zahájili jsme pokračování kurzu angličtiny pro začátečníky (středa 14.30 - 15.45 hod.). Délka kurzu je 15 lekcí. Vede Eva Kosmáková.

Skrytá tajemství našeho těla    (12. března)

Monikou Dostálovou jsme si povídali nad knihami japonského vědce Masaru Emoto ("Skrytá tajemství vody", "Zázračná moc vody", "Poselství vody",...) o vlivu našich myšlenek, slov a pocitů na vodu a jejím prostřednictvím i na kvalitu našeho života - osobního zdraví i životního prostředí. Objevy dr. Emoto jsou obrovským skokem ve vnímání světa a našeho místa a významu v něm.

Aby záda nebolela    (5. března)

přednáška S fyzioterapeutkou Mgr. Janou Papírníkovou jsme si povídali o tom, proč nás bolí záda a co dělat, aby tomu tak nebylo: správný stoj, chůze, sezení, ergonomie pracoviště, základy Školy zad, jednoduché cviky na doma i do kanceláře.

Zdravotní cvičení s Dájou Maťovou     (28. 2. 2015)

zdravotní cvičení Proběhl další čtyřhodinový blok zdravotního cvičení s Dájou Maťovou, a to v sobotu 28. února (13.00 - 17.00 hod.). Opět jsme se sešly v sále "Beruška" na Kounicové 22. A jako vždy účastnice odcházely protaženy, zrelaxovány a s množstvím podnětů pro pokračování cvičení v domácím prostředí.

FOTOGRAFUJEME PRO RADOST ("Cesty k fotografii")   od 27. 2.

V pátek 27. února 2015 byl zahájen, pod vedením Alice Prokopové, fotografický seminář. Proběhne 8 lekcí, trvajících 2,5 hodiny + jeden malý fotovýlet.

Brno - moravský Manchester   26. února

přednáška Za hojné účasti 35 osob proběhla návštěva výstavy s následnou výtvarnou dílnuMoravské galerie v Brně.
Výstava představila brněnský textilní průmysl (vlnařství) a fenomén Brna, kterému se přezdívalo moravský Manchester. Pozornost jsme soustředili na urbanistické proměny související s budováním textilního průmyslu v několika lokalitách (Cejl, Tkalcovská, Radlas, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická, Václavská) a nejdůležitější továrny a jejich majitele. Také jsme se věnovali podnikům Vlněna a Mosilana, které vznikly znárodněním a spojením některých bývalých soukromých továren původně německých nebo židovských majitelů.
Výstavou nás provedla zaměstnankyně MG Olga Búciová.

Sobotní seminář "Cesta k sobě"   21. února    (9 - 16 hod.)

Proběhl další sobotní seminář "Cesta k sobě" pod vedením Moniky Dostálová.

Jak funguje naše paměť?    (19. února)

přednáška Tato přednáška se věnovala především tomu, jaké existují druhy paměti a jak se paměť v průběhu stárnutí mění. Zaměřili jsme se v ní i na to, jak můžeme různé druhy paměti trénovat.
Zvláštní pozornost pak byla věnována takzvané prospektivní paměti, což je v současnosti jeden z nejzkoumanějších druhů paměti. Tento druh paměti totiž používáme velmi často, protože nám pomáhá při plánování a organizování řady každodenních činností.
Přednášel  Mgr. Luboš Brabenec, FSS MU.

Zahájení kurzů němčiny      18. února

němčina Zahájení kurzů němčiny pro pokročilejší začátečníky a pokročilé, v délce 16ti lekcí.
Pokročilejší začátečníci: 16.00 - 17.00 hod.
Pokročilí: 17.00 - 18.00 hod. Vede Mgr. Jiřina Fialová.

Počítačový kurz pro začátečníky

počítačový kurz Ve středu 18. února 2015 byl zahájen počítačový kurz pro začátečníky. Probíhá od 16.00 do 18.00 hod., v 10 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Zahájení angličtiny pro pokročilejší začátečníky    17. února

kurz angličtiny Zahájili jsme kurz angličtiny pro pokročilejší začátečníky (úterý 17.30 - 19.00 hod.). Délka kurzu je 16 lekcí. Vede Mgr. Jiří Vidlák.

Zahájení anglické konverzace      17. února

Zahájili jsme kurz anglické konverzace (úterý 15.30 - 17.00 hod.). Délka kurzu je 16 lekcí. Vede Mgr. Jiří Vidlák.

Počítačový kurz pro mírně pokročilé

V úterý 17. února 2015 byl zahájen počítačový kurz pro mírně pokročilé. Probíhá od 15.00 do 17.00 hod., v 10 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Setkání fotoženek    (13. února)

fotoženky Proběhlo páteční odpoledne, věnované setkání absolventek 1. běhu fotografického semináře "Fotografujeme pro radost" s lektorkou Alicí Prokopovou. A tato společná posezení, sdílení zážitků a předávání si zkušeností "fotoženek" se jistě stanou milou tradicí.

SDÍLENÉ SENIORSKÉ BYDLENÍ - kulatý stůl    (12. února)

kulatý stůl Proběhla diskuse na téma sdíleného nájemního bydlení seniorů v  Evropě a nyní od roku 2016 v prvním bytě pro 10 lidí i v Brně.
O plánech města Brna v této oblasti nás zasvěceně informovala paní Mgr. Eva Gregorová, zaměstnankyně Magistrátu města Brna.
Kulatý stůl moderovala Ing. Libuše Fojtová.

Počítačový kurz pro mírně pokročilé

V pondělí 9. února byl zahájen počítačový kurz pro mírně pokročilé. Probíhá od 9.00 do 11.00 hod., v 10 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Tam, kde i sloni malují         (5. února)

přednáška Prostřednictvím povídání a fotografií jsme se na chvíli přenesli opět na Dálný východ, tentokrát do severního Thajska a Laosu, do zemí slonů, džungle a tisíců Buddhů. Podívali jsme se za ženami s dlouhými šíjemi, navštívili vesničky v horách uprostřed džungle a na březích Mekongu a přesvědčíli se o tom, že sloni skutečně umí malovat.
O své cestovatelské zážitky se s námi podělila  Ing. Věra Pakostová.

Pracujeme na počítači s grafikou

V pondělí 2. února 2015 byl zahájen počítačový kurz, ve kterém se zájemci naučí pracovat v grafickém programu GIMP. Probíhá od 16.30 do 18.30 hod., v 10 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Bulletin Ženy 50+         (27. ledna)

bulletin 1/2015 Koncem ledna, po půlroční odmlce, vyšel opět bulletin Ženy 50+. Zasloužila se o to Věra Pakostová, nová šéfredaktorka časopisu.

"Třešť - město betlémů"         (17. ledna)

TřešťV sobotu v 8.00 hod. ráno jsme odjeli od hlavní brány BVV do Třeště, shlédnout místní betlémy. 18 žen a řidič Michal. I přes mírnou nepřízeň počasí (po příjezdu na místo začalo pršet se sněhem) jsme byly nadšeny z krásy betlémů a ze vstřícnosti lidí, kteří se o ně s láskou starají, případně ještě vyřezávají další figurky.
 Mnohé betlémy byly částečně pohyblivé. Pokud by si chtěl člověk prohlédnout všechny důvtipně vyřezané jednotlivé figurky, musel by zde strávit mnohem více času.

Sobota plná barev - dárek aktivním členkám a sympatizantkám (10. ledna)

sobota plná barev Občanské sdružení Ženy50, ve spolupráci s vizážistkou Lenkou Gregorovou, připravilo pro ženy DÁREK v podobě sobotního dne věnovaného péči o svůj vzhled. Sešlo se 20 žen, které se měly možnost dozvědět něco z těchto oblastí:

  • nauka o barvách - jejich symbolika a to, k jaké příležitosti je volíme
  • základy barvové typologie - rozpoznávání barev, určování barvových typů teoreticky i v praxi
  • jak podle tvarů obličejů volit: tvary výstřihů, obruby brýlí, střihy vlasů a tvar ofiny
  • základní tvary postav a vhodné střihy

Pět hodin uběhlo jako voda a domů jsme si odnášely mnoho nových námětů.

Opakujeme a zdokonalujeme se v práci v programu GIMP

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 byl zahájen počítačový kurz, ve kterém si mají možnost bývalí absolventi procvičit vědomosti, které již možná pozapomněli. Probíhá od 17.00 do 19.00 hod., ve 4 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Vytváříme prezentace v PowerPointu

Ve středu 7. ledna 2015 byl zahájen kurz PowerPointu. Probíhá od 17.00 do 19.00 hod., ve 4 lekcích. Vede Jana Jarušková.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021