Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie spolku Ženy50    2019 - 2. pololetí

Předvánoční  posezení      (12. prosince 2019)

ze setkání

Již tradičně se před Vánocemi scházíme - kdo má čas, na chvíli se zastaví, posedí, popovídá... Jsou to milá setkávání.

Book folding – skládáme z knih: vánoční stromeček   (5. prosince 2019)

Zajímavou, inspirativní předvánoční dílnu pro nás připravila Marcelka Cvachová.

Rozvoj myšlení Vodnářského věku   (28. listopadu 2019)

z přednášky

Svůj pohled na současnou dobu, která je nazývána Vodnářským věkem, nám zprostředkovala Květa Franclová.

Dílna paměti - Výzva 2020: jmenný kalendář (90 minut)    (25. listopadu 2019)

Dílna paměti se skládá z minimálně dvou setkání. První – Výzva, je taková „hozená rukavice“ na určité téma. Na semináři se pod vedením lektorky probere teorie a nastíní možný postup pro domácí individuální trénink. Na druhém (a příp. dalším) setkání, které se jmenuje Pokroky, se účastníci Výzvy sejdou a vyzkouší si, jak daleko se v tréninku dostali. Stanovený termín a vzájemné setkání je motivující!

Kdo má svátek 11. října? Kdy má svátek Svatopluk?

Na tyto a další podobné otázky dokážou ti, kteří přijali tuto výzvu a vytrvají v tréninku, odpovědět i bez nahlédnutí do kalendáře.

Na semináři byl lektorkou Marcelkou Cvachovou vysvětlen postup, účastníci dostali návrh symboliky měsíců a dnů v měsíci a návod na to, jak pracovat se jmény. V roce 2020 si domluví termín, ve kterém se po individuálním tréninku sejdou, změří pokroky a vymění si zkušenosti.

Dolpo - himalájský středozápad se sněžnými leopardy  (21. listopadu 2019)

z přednášky

Přednáška Juraje Franců, který nás, díky svým osobním zážitkům a spoustě krásných fotografií, poutavě zavedl až do Nepálu. 

Andorra a severní Španělsko aneb podél Atlantiku tam a zase zpět
(14. listopadu 2019)

z přednášky

O zážitky z cest se s námi podělila Jana Janderová. Kromě krásných fotografií, které jsme zhlédli, si na své přišly i chuťové buňky - mohli jsme totiž okusit španělské salámy, olivy, ale i dobré červené víno. Bylo to milé setkání v naší podkrovní místnosti...

Chci být zdravá a aktivní co nejdéle. Co pro to mohu udělat?     (7. 11. 2019)

z přednášky

Otázku z názvu přednášky si s přibývajícím věkem mnozí klademe stále častěji. O tom, co pro zdravý a aktivní život udělat, jsme si povídali s Jitkou Pellantovou

Setkání  nad  knihou:  Spolek  přátel  krásné  literatury  a  bramborových  koláčů     (31. října 2019)

Motto: „… A začali jsme se scházet. … Nikdo z nás neměl žádné zkušenosti s fungováním literárních spolků, a tak jsme si stanovili vlastní pravidla – pokaždé někdo vyprávěl o knížce, kterou přečetl…“

z besedy

K setkání nad knihou nás Marcelka Cvachová pozvala slovy: "Tu knížku jsem objevila před lety v obchodě s levnými knihami. Zaujal mne název – Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů.  Začala jsem číst ve vlaku cestou z Prahy a přečetla jsem ji jedním dechem. Ve svém okolí neznám nikoho, kdo by ji četl (i když neznámá zdaleka není – na Databázi knih má 91% hodnocení od více než 500 čtenářů a v roce 2018 byl podle ní natočen film).  Napadlo mne, že v příjemném podkroví domu na Anenské 10 by se o knížkách hezky povídalo a že by se třeba našlo pár zájemců, kteří by na takové podvečerní setkání přišli…"
A jak je vidět z fotografie, našlo se dost milovnic knih, které pozvání zaujalo. Bylo to velmi příjemné setkání a povídání a plánujeme v roce 2020 uspořádat další. 

Beseda s pracovníky Občanské poradny Brno      (24. října 2019)

Proběhla velmi zajímavá beseda s pracovníky Občanské poradny Brno, nejen na spotřebitelská témata.

Brněnští rodáci slavní u nás i ve světě      (17. října 2019)

z procházky

Procházka nás zavedla k budovám spjatým s významnými osobnostmi, které se narodily v Brně a později se staly slavnými doma i ve světě. Od Staré radnice jsme se vydali do Biskupské ulice za Hugo Haasem, poté se přesunuli přes Dominikánské náměstí (Jan Křtitel Erna) na náměstí Svobody (Georg Placzek). Odtud jsme pokračovali kolem Knihovny Jiřího Mahena (František Halas), kavárny Savoy (Jindřich Kumpošt) ke kostelu sv. Tomáše (markrabě Jošt). Závěr procházky patřil hotelu Continental (Adolf Loos) a rodnému domu Nataši Gollové na Údolní ulici. Zasvěceně nás provázel Luboš Černý.

Asertivita v našem životě     (zahájení v úterý 15. října 2019)

Pro zájemce o asertivní práva, asertivní techniky, komunikaci s lidmi i o obranu proti manipulativnímu chování druhých lidí vůči nám byl letos nově otevřen seminář s MUDr. Ivanem Peškou. Proběhly 4 dvouhodinové lekce.

PAMĚŤníci (procvičovací)     (zahájení v pondělí 14. října 2019)

Nový typ semináře trénování paměti pro všechny, kteří se již někdy zúčastnili Abecedy paměti nebo cyklu Labyrintem paměti, příp. jiného kurzu tréninku paměti. Účastníci si osvěžili základní mnemotechnické pomůcky, které procvičovali na zajímavých tématech z běžného života, a vzájemně je kombinovali. Blíže se taky podívali na využití abecedy pro lepší zapamatování a na některé šifry, dále je čekal magický čtverec, hrátky s jazykem i stolní hry… Proběhlo 5 hodinových lekcí, vedla Ing. Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti II. stupně.

Za blanickými rytíři na bájnou horu Blaník      (sobota 12. října 2019)

z výletu

Za blanickými rytíři jsme v sobotu 12. října vyjížděli v 7.30 hod. za mlhavého rána. Sluníčko si jen těžce razilo cestu přes bílý opar, nicméně na naší technické zastávce v motorestu Melikana nás již přivítalo v plné síle. 

Vodní dům, náš první cíl, je velmi citlivě zasazen do krajiny v obci Hulice, nedaleko hráze vodní nádrže Švihov, ze které proudí pitná voda nejen do Prahy. 
Expozice uvnitř Vodního domu nás provedla postupně pěti přehlednými sekcemi:
- vodní mikrosvět
- pod vodní hladinou
- na břehu řeky
- nekonečná cesta vody
- výlet do historie
Expozice v atriu Vodního domu oslovila hravou stránku našich osobností. Umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, se daly ovládat pomocí čerpadel,  pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků. 

Po chutném obědě v restauraci Nad Zámeckou zdí v Trhovém Štěpánově naše cesta směřovala k hlavnímu cíli tohoto výletu - Velkému a Malému Blaníku. Předtím, než jsme vyrazili po červené značce směrem k vrcholu Velkého Blaníku s rozhlednou ve tvaru husitské hlásky, jsme vyslechli pár slov v Domě přírody Blaníku a prohlédli si zdejší expozice. Stoupání na horu, v níž jsou dle legendy ukryti blaničtí rytíři, mnohé z nás překvapilo cestou plnou balvanů a kořenů. Poslední úsek byl docela náročný. Nicméně, kdo měl stále dostatek síly a vystoupal po dřevěných žebřících na rozhlednu vysokou 29 m, byl odměněn širokým rozhledem do kraje
Po červené značce jsme pokračovali dolů, abychom vzápětí, po překročení silnice vedoucí do Louňovic pod Blaníkem, opět stoupali, tentokrát již ne tak příkře, na vrchol Malého Blaníku. Zde jsme byli odměněni vstupem do magického místa - poutní barokní kaple sv. Máří Magdalény, vybudované roku 1735. V současnosti jsme viděli pouze obvodové zdi, uprostřed kterých roste mohutný smrk zvaný "Velký mnich"

V 17.30 hod. jsme se sešli v obci Býkovice, kde nás čekal autobus, a dle harmonogramu přesně vyjeli na zpáteční cestu, s mírným odbočením pod úpatí Velkého Blaníku pro ty, kteří již na Malý Blaník nepokračovali.

Vzhledem k tomu, že šum v autobuse měl mnohem menší intenzitu než při cestě tam, mírná únava nás přepadla asi všechny (zúčastnilo se 48 osob). Do Brna jsme dojeli již za úplné tmy, kolem půl osmé. 

Méně známé hrady a zámky jižní Moravy      (10. října 2019)

z přednášky

O kouzlu méně známých hradů a zámků jižní Moravy nám velmi poutavě přednášel Ing. arch. Karel Březina.

Dílna paměti - Pokroky: Balíček karet      (7. října 2019)

Setkání účastníků semináře Labyrintem paměti, kteří na jaře 2019 přijali výzvu Balíček karet: naučit se zpaměti náhodně zamíchaný balíček 52 karet v čase do 15 minut. O tom, jak se jim tuto výzvu podařilo naplnit, si povídali s lektorkou Marcelou Cvachovou.

Zpívání  pro  radost  i  pro  zdraví     (od 7. října 2019)

zpívání

Nově jsme nabídli v našem spolku možnost společně si hodinu zazpívat - lidovky, písničky našeho mládí, písničky k táboráku apod. Zpívání má nejen pozitivní vliv na psychiku, ale má i blahodárné zdravotní účinky (podporuje správné dýchání). A zpívání ve skupině podobně naladěných osob má mnohem větší účinek a přináší více radosti, než osamocené zpívání doma. Zpíváním provázela Marie Borýsková a na kytaru hrála Ludmila Lazarová. Setkaly jsme se v kruhu žen čtyřikrát.

Bulletin Ženy 50+         (říjen 2019)

bulletin 4/2019

Začátkem října vyšlo čtvrté číslo bulletinu Ženy 50+ v roce 2019.

Angličtina pro začátečníky    (od 3. října 2019)

Zahájili jsme kurz angličtiny pro začátečníky (čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.). Délka kurzu je 16 lekcí. Vede Eva Janderová.

Zahájení kurzů němčiny      (od 2. října 2019)

Zahájení kurzů němčiny pro mírně pokročilé a pokročilé, v délce 16 lekcí.
Mírně pokročilí: 16.00 - 17.30 hod.
Pokročilí: 17.30 - 19.00 hod. Vede Mgr. Jiřina Fialová.

Angličtina pro pokročilejší      (od 1. října 2019)

V úterý 1. října byl zahájen kurz angličtiny pro pokročilejší s lektorkou RNDr. Hanou Podhajskou, Ph.D. Proběhne 16x, délka jedné lekce je 1,5 hod.

B R N Ě N S K É   D N Y   P R O   Z D R A V Í

Zbavte  se  bolestí  a  žijte  aktivní  život    (sobota 28. září 2019)

LOGOV letošním roce jsme pro Vás v rámci Brněnských dnů pro zdraví připravili 2 lekce zdravotního cvičení ve spolupráci s organizací  FitPainFree, s.r.o.  Metoda FitPainFree je moderní metoda cvičení, která funguje v USA již více než 40 let. U nás je zatím novinkou. Jednoduché cviky zvládne každý od dětí po seniory. Je to osvědčená, jednoduchá a velmi šetrná metoda cvičení podle P. Egoscue, který je světovou jedničkou v oblasti „nelékařské“ úlevy od bolesti, má míru úspěšnosti 94 %. Jeho metoda cvičení pomohla už tisícům jednotlivců zjistit, jak funguje jejich pohybový systém, aktivně se zapojit do cvičení a samoléčebného procesu a osvobodit se tak od chronické bolesti. Metoda FPF se dívá na tělo jako na celek a vnímá ho v souvislostech, hledá příčiny bolestí.

FitPainFree v rámci BDPZ

Cvičení jsme si vyzkoušeli pod vedením Mgr. Renaty Skarkové v sobotu 28. září ve dvou ukázkových lekcích v 15.00 - 16.30 hod. a 17.00 - 18.30 hod. v sále "Beruška",  Kounicova 20. 
Zúčastnilo se 40 osob, ale zájem byl dvojnásobný, což svědčí o tom, že o své zdraví opravdu chceme pečovat.

Luhačovice, hotel Ambra - nechejte se hýčkat!    (18. - 22. září 2019)

I v letošním roce jsme prožili pět pohodových, odpočinkových dnů, spojených se zdravotním cvičením pod vedením Dáji Maťové, v  Luhačovicích ve Wellness hotelu Rezidence Ambra. Kromě příjemného cvičení v bazénu a zrcadlovém sále jsme si užili procházek po kolonádě za nádherného slunečného počasí. Nově byl otevřen i pavilon Vincentky, kam jsme se při pobytu v loňském roce nedostali. S prameny i místní historií a stavbami nás velmi podrobně a přitom zábavně seznámila průvodkyně z Luhanky při dvouhodinové procházce, kdy jsme nakoukli i do prezidentského apartmánu v Domě B. Smetany

V hotelu Ambra jsme si celodenně mohli užívat bazén, vířivku, masáže a při snídani a večeři nás očekávaly opravdu kulinářské zážitky. Bohatému výběru jídel se prostě nedalo odolat.

Pobyt v Luhačovicích byl již sedmý v pořadí a mezi účastníky jsou někteří, vracející se pravidelně. Při loučení jsme si slibovali účast i v roce příštím. Luhačovice s nádherným parkem, prameny i posezeními u kávy či čokolády jsou prostě sázkou na jistotu.

Město  mezi  květinami          (sobota 27. července 2019)

Po tropicky úmorných dnech, kdy určitě mnozí z nás přemýšleli, jak zvládnou bez potíží celodenní pobyt na slunci, byť mezi květinami, bylo nakonec vše jinak. Již při našem odjezdu z Brna začalo mírně poprchávat, v Rakousku se pak tento deštík proměnil přímo v průtrž mračen a my v duchu řešili, jestli vůbec opouštět bezpečně suchý autobus. Nicméně nebesa se nad námi slitovala a po příjezdu do tullnských zahrad nás obdarovala jen příjemným zahradnickým deštíkem, do kterého jsme - kdo měl zájem - dostali se vstupným i krásnou žlutou pláštěnku pončového střihu. Brali jsme to z té lepší stránky - v zahradách jsme byli prakticky sami, o to víc jsme si je mohli užít, i když posedávat a polehávat na četných místech k tomu určených se moc nedalo. Ale v restauraci bylo sucho a dostali jsme kávu i polévku.

z výletu

O půl druhé přestalo pršet úplně, takže druhou část našeho výletu - prohlídku města Tulln - jsme zvládli bez deště. Naše průvodkyně Libuše Skořepová se snažila, abychom viděli z města co nejvíc s tím, že si sem můžeme ještě znovu zajet a jednotlivým místům věnovat času mnohem více. Na procházce po břehu Dunaje nás pozdravil ze svého koně římský císař Marcus Aurelius, prohlédli jsme si i sousoší Nibelungů, zahlédli jsme loď všeumělce Hundertwassera, prošli jsme kolem vykopávek římského ležení, zašli na nejstarší tullnské náměstí, viděli morový sloup, fontány, prohlédli si i dva kostely... bylo to na jeden den opravdu hodně dojmů. A to ještě nepadla zmínka o - pro mnohé účastníky zlatém hřebu našeho výletu - návštěvě muzea Egona Schieleho, o kterém nám naše průvodkyně alespoň v kostce řekla to hlavní z jeho života.

Den byl tak nabitý zážitky, že na oběd a zmrzlinu nebyl čas, ale spokojeni a unaveni jsme se - opět za mírného deště - vraceli domů. 

Bulletin Ženy 50+         (červenec 2019)

bulletin 3/2019

Začátkem července vyšlo třetí číslo bulletinu Ženy 50+ v roce 2019.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021