Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Historie občanského sdružení 2006 - 2007

tchai-ti19. prosince 2007 jsme ve vánoční náladě zakončily tříměsíční kurz tchai-ti, který vedla členka sdružení - Mgr. Věra Janáková. Základní sestavu Jang 24 jsme zvládaly se střídavými úspěchy, cvičení samo však je velice příjemné a energeticky nabíjející.

16. prosince 2007 jsme za zvuku vánočních písní a před nádherným betlémem ze slámy vstoupili společně s občanským sdružením Smrk v Přírodní zahradě u smrku do posledního předvánočního týdne.

Kulatý stůl - "Šance ženy 50+ získat nebo změnit zaměstnání" proběhl v CELSUZu 13. prosince 2007.
Trh práce stále upřednostňuje muže před ženami a odráží a posiluje tradiční vnímání jejich rolí v domácnosti, přičemž se polarizuje stávající rozdělení, navzdory tomu, že je naprosto jasné, že životní styl většiny žen, ale také mnoha mužů, již nelze takto přesně rozlišovat.
Výsledkem je, že právě ženy tvoří většinu nezaměstnaných, špatně placených, pečujících o druhé apod. A ženy 50+ jsou navíc ohroženy ještě jedním diskriminačním momentem, a to svým věkem.
Cítí se ženy 50+ diskriminovány? Chtějí zastávat vedoucí funkce? Tato a další témata byla diskutována u kulatého stolu.

8. prosince 2007 proběhl zimní výlet údolím Říčky.

"Masáže - jedna z cest za zdravím", tak se jmenovala přednáška Elišky Ostré, která přítomné ženy seznámila s tím, jak masáže přispívají k regeneraci a obnově našich fyzických i psychických sil. Proběhlo 6. prosince 2007 v CELSUZu.

Předsedkyně sdružení Ing. Jana Jarušková se zúčastnila 5. prosince 2007 v Kongresovém sále hotelu Continental slavnostního setkání k vyhodnocení 13. ročníku Brněnských dnů pro zdraví, kterých se o.s. Ženy50 letos poprvé zúčastnilo. Úvodní slovo pronesla 1. náměstkyně primátora města Brna RNDr. Barbora Javorová, vyhodnocení Brněnských dnů pro zdraví provedla Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město. Zazněl zde i příspěvek k partnerství města Brna a nevládních organizací při čerpání zdrojů z fondů EU, přednesený Mgr. Radkem Řeřichou z Oddělení implementace evropských fondů.

4. prosince 2007 se členky občanského sdružení Ženy50 zúčastnily v Interhotelu Voroněž konference "Nové perspektivy Evropského sociálního fondu v ČR".

EVI´S  STYLE v sobotu 24. listopadu 2007 se uskutečnila za účasti kolem stovky divaček i diváků v Kulturním centru Slévárna ve Vaňkovce módní přehlídka "Hrátky s postavou aneb Jak na to vyzrát". Kromě občanského sdružení Ženy50 na této akci spolupracovala Asociace Ruských spolků v ČR. Soubor Sudaruška třemi vstupy velmi příjemně ozvláštnil přehlídku oděvů pro ženy 50+, jejichž postava není zrovna konfekční. Kolekci přichystala i uváděla majitelka salónu Evis's style se svými manekýnkami.
Přestože vstup na přehlídku byl zdarma, ceny v závěrečné tombole byly hodnotné a jejich počet uspokojil řadu spokojených návštěvníků.
Občanské sdružení Ženy50 touto akcí zdařile oslavilo své první narozeniny (sdružení bylo registrováno 21. listopadu 2006)

Přednáška Mgr. Libuše Mičolové "Co nám daly sudičky - aneb Co všechno ovlivňuje náš život" se uskutečnila dne 22. listopadu 2007. Sebepoznání a sebepřijetí jako základ harmonického, smysluplného a šťastného života.

19. listopadu 2007 byl zahájen 1. PC kurz pro začátečnice ženy 50+. Výuka probíhala v prostorách pronajatých od občanského sdružení YMCA, Ve Vaňkovce 1. Kurzu se zúčastnilo 5 žen. Ukončen byl v roce následujícím - 4. února 2008. Tento kurz odstartoval sérii dalších běhů počítačových kurzů pro ženy kolem padesátky, jejichž hlavní výhodou je nízký počet "studentek", tudíž individuální výuka, prováděná lektorkami rovněž ve věku 50+.

15. listopadu 2007 jsme si mohly pod vedením Táni Nedvědové vymalovat na sklíčka pár milých drobností pro naše blízké i pro sebe.

Táňa Nedvědová "Okouzlená hlínou" - beseda s Táňou Nedvědovou, která nám vyprávěla o svých začátcích, ukázala některé ze svých prací a donesla i malé plátky hlíny pro naše vlastní první nesmělé výtvory. Setkání proběhlo 8. listopadu 2007 ve středisku CELSUZ, tř. Kap. Jaroše 9.

Dne 7. listopadu 2007 se naše sdružení zúčastnilo, zastoupené Ing. Janou Jaruškovou a Ing. Věrou Pakostovou, konference "Seberealizace žen aneb Naplňte si své sny!", konané v rámci projektu Ženský element v Ostravě. Hlavním tématem jednotlivých příspěvků byl mentoring, podnikání žen, sladění práce s rodinou.

"Svůj život máme ve svých rukou", tak byla nazvána další z přednášek JUDr. Moniky Dostálové, která se uskutečnila 1. listopadu 2007 ve středisku CELSUZ, tř. Kapitána Jaroše 9.

V sobotu 27. října 2007 proběhl přechod Pavlovských vrchů z Dolních Věstonic do Mikulova (cca 16 km). Podzimní, zasmušilá krajina v mlžném oparu měla romantické, melancholické kouzlo.

Konference Perspektiva žen na trhu práce, konané 25. října 2007 na Novoměstské radnici v Praze, se za Ženy50 zúčastnila Mgr. Věra Janáková. Konference proběhla v rámci projektu Připraveni na gender mainstreaming - citlivé překonávání hranic s ohledem na gender a projektu Společnost přátelská rodině. Konference byla věnována tématu situace žen na trhu práce v ČR, vztahu žen k informačním a komunikačním technologiím a jejich perspektivy zaměstnanosti v této oblasti.
Pořadatelé:
Gender Studies, Heindrich-Böll-Stiftung a Síť mateřských center.

Ve středu 24. října 2007 uspořádala Brněnská ženská platforma v Knihovně Jiřího Mahena od 15 do 17 hodin "Miniveletrh ženskoprávních iniciativ a neziskových organizací z Brna", na kterém se prezentovalo i občanské sdružení Ženy50.
Od 17 do 19 hod. se uskutečnila projekce dokumentárního filmu Potížistky (režie Věra Chytilová) s následnou besedou.

Ve středu 17. října 2007 se zástupkyně občanského sdružení Ženy50 zúčastnily závěrečné konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Konference se konala v prostorách Kongresového centra Holiday Inn a v areálu BVV.

"Harmonická zralá krása" (aneb hledání harmonie mezi postavou a oděvem) - tak se jmenovala přednáška vizážistky Dany Nekvapilové, která se uskutečnila 16. října 2007 v Knihovně Jiřího Mahena. Jak najít harmonii mezi postavou a jejím oděvem, jak opticky odstranit nedokonalosti postavy - díky barvě ladící s obličejem, pomocí správně zvolené měkkosti a struktury materiálu a také optimálním výběrem střihu - o tom všem se měly možnost ženy dozvědět v zajímavé přednášce, plné konkrétních rad a postřehů.

9. října 2007 pokračovala JUDr. Monika Dostálová tématicky ve své předchozí přednášce, opět v Knihovně Jiřího Mahena. Přednáška s&nbspnázvem "Jsem z tebe nemocná" nás upozornila na vliv vztahů na kvalitu našeho života.
Prevence nemocí nespočívá jenom ve zdravé výživě a správné životosprávě, ale i ve zdravých vztazích.
Je na nás, abychom včas rozpoznali a řešili problémy, které by jinak mohly mít nepříjemné důsledky i pro naše tělo.

Brno-Zdravé město 28. září - 7. října 2007 proběhly Brněnské dny pro zdraví. Naše sdružení se zúčastnilo několika akcemi:
29. září jsme oživili Pochod všech generací novinkou - otisk stopy účastníků Pochodu do symbolické pamětní "Knihy pochodu".
1. října se konala přednáška v Knihovně Jiřího Mahena s názvem "V padesáti život nekončí" (přednášející kosmetička a vizážistka Dana Nekvapilová).
2. října jsme se opět v KJM v přednášce JUDr. Moniky Dostálové s názvem "O nemocech trochu jinak" dozvěděli něco o životních stereotypech, které mohou stát za naším onemocněním.
V sobotu 6. října jsme se spoluúčastnili akce občanského sdružení Smrk "Cvičíme, tančíme, zpíváme, povídáme pod smrkem".
Odpoledne jsem navázali naším samostatným programem v Lužánkách - "Zdravě a hravě i po 50".

Nový hrad 22. září 2007 jsme za nádherného podzimního počasí navštívily Nový hrad, na který jsme se vydaly z Adamova. Příroda se začínala oblékat do podzimního hávu, sluníčko nás zahřívalo svými paprsky, pohoda byla báječná. Na hradě právě probíhal podzimní jarmark. Rytířské klání, břišní tanečnice, řezbáři, keramika - to vše dotvářelo jedinečnou atmosféru.

Jihlava Neděle 16. září 2007 se pro některé z nás stala nezapomenutelným dnem prvního sjíždění "divoké" vody - Jihlavy - na raftu. Jelikož letošní rok byl nezvykle suchý, vypouštění přehrad pro vodácké radovánky bylo omezeno, a proto tuto jednu z mála příležitostí si většina vodáků nenechala ujít. k tomu se navíc počasí vydařilo přímo ukázkově. Řeka byla vodáky poseta a co chvíli se ozývalo z vody i ze břehů typické vodácké "AHÓÓÓJ".

z konference v Praze Občanské sdružení Fórum 50 % uspořádalo 14. září 2007 jednodenní mezinárodní konferenci "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů" uskutečněnou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, v rámci iniciativy "2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny". Této konference se za o. s. Ženy50 zúčastnily tři členky: Jana Jarušková, Alena Jurnečková a Věra Janáková.

Vždy ve středu - 18. července, 8. srpna a 29. srpna 2007 - proběhlo od 17:00 do 19:00 hodin setkání v Přírodní zahradě u smrku, kde jsme nahlédli do cvičení tchai-ti pod vedením Věry Janákové a zamysleli se nad otázkami vztahů, postavením žen a životem všeobecně spolu s psycholožkou Libuší Mičolovou.

Výlet do Moravského krasu jsme uspořádaly v sobotu 18. srpna 2007. z hlavního nádraží jsme odjely směr Adamov a dále po svých Josefovským údolím okolo Františkovy huti (nejstarší dochovaná huť ve střední Evropě), okolo jeskyní Jáchymka, Býčí skála a Kostelík.
Asi 8 km procházku jsme zakončily ve Křtinách, kde zrovna probíhaly hody.

tchai-ti s Věrou Janákovou V sobotu 23. června 2007 jsme byly pozvány do Přírodní zahrady u smrku, abychom se zúčastnily Dne zdraví a pohody. Zacvičily jsme si za doprovodu hudby, prohlédly výstavu mandal Ivy Tapi Synákové a během doby, kdy vysypávala mandalu z přírodních barevných písků, dostala příležitost naše členka Věra Janáková, aby přítomné ženy uvedla do cvičení tchai-ti, kterému se věnuje již šestým rokem. Jsme rády, že díky paní Mgr. Libušce Mičolové z občanského sdružení Smrk budeme mít možnost strávit několik prázdninových večerů v této neuvěřitelné přírodní oáze v rušném Brně .

19. června 2007 proběhlo třetí setkání s názvem "Kam nás vedou naše činy".

Babí lom v sobotu 16. června 2007 se uskutečnil další poznávací výlet do brněnského okolí. Hromadnou dopravou jsme dojely do Mokré Hory a odtud jsme pokračovaly již pěší chůzí do nedalekých Jehnic a údolím říčky Ponávky dále do Lelekovic. Po kratičkém občerstvení jsme úspěšně zvládly i závěrečné stoupání a odměnou nám byl výhled z rozhledny na Babím lomu. Po kamenném hřebenu jsme zamířily do nedalekého Vranova,Vranov kde jsme výlet, dlouhý cca 13 km, ukončily prohlídkou kostela.

V úterý 5. června 2007 jsme se sešli s paní Libuší Bendovou, vitální nádhernou dámou, která nám řekla něco víc o barvách a stylech v oblékání.

Arboretum Křtiny v neděli 27. května 2007 nás přivítaly v Arboretu Křtiny krásnými pastelovými barvami hýřící rododendrony - žlutá, růžová, červená, fialová. Výlet jsme zahájili na Staré osadě, ze které jsme se autobusem dopravili do Křtin, kde shodou okolností probíhala pouť. Po prohlídce kostela jsme se pěšky vydali do Arboreta. Procházku provoněným lesem za letního počasí jsme ukončili nákupem okrasných keříků a autobusem se vrátili zpět do Brna.

22. května 2007 proběhlo druhé setkání s názvem "Kam nás vedou naše činy".

Vernisáží 18. května 2007 byla zahájena prodejní výstava keramiky naší zakládající členky - "Hliněné hrátky Táni Nedvědové".

Kam nás vedou naše činy? Setkání první. Dne 24. dubna 2007 se uskutečnilo první setkání s názvem Kam nás vedou naše činy (aneb "To jsem to dopracovala..."). JUDr. Monika Dostálová nás v něm velice otevřeně a upřímně seznámila se svojí životní cestou, svými stereotypními vzory chování, na základě nichž "to dopracovala" až k rakovině. Během osmi let soužití s touto chorobou - studiem, čtením, přemýšlením, účastí na různých seminářích - dospěla k tomu, že "si za to může sama...". Stejně nevhodné vzorce chování uplatňujeme ve svém životě i my ostatní ženy. Prvním krokem k jejich odstranění je - jejich uvědomění. A k tomu by měla přispět naše společná setkávání.

Dne 23. dubna 2007 se představitelky o. s. Ženy50 - Jana Jarušková a Alena Jurnečková - zúčastnily schůzky neformálního sdružení nestátních neziskových organizací, zabývajících se ženskou problematikou, s pracovním názvem "Brněnská ženská platforma". Občanské sdružení Ženy50 se stalo oficiálně členem této platformy, jejímž cílem je sjednotit síly jednotlivých sdružení při prosazování aktivit směřujících k zlepšení života žen.

Pálava 14. dubna 2007 proběhl výlet na Pálavu. Za nádherného, téměř letního počasí, jsme si prohlédli Děvín, procházkou lesním porostem s koberci rozkvetlých hluchavek nachových jsme se dostali k vápencovým útesům. Zde jsme měli možnost spatřit vzácného včelojeda lesního a po vrstevnici jsme se navrátili zpět do Dolních Věstonic.

jarní výlet 31. března 2007 jsme se vypravili na výlet jarní přírodou. Vyšli jsme z Líšně, údolím proti proudu Říčky, kolem Muchovy boudy a pohostinství U Jelena.
Prohlédli jsme si jeskyně Pekárnu, Netopýrku a Švédův stůl. Viděli jsme vývěr Říčky, kdy se z podzemí vrací do povrchového koryta.
Poseděli jsme v občerstvení Pod Hádkem a přes Ochoz se vrátili zpět do Brna.

přednáška o masážích 13. března 2007 se uskutečnila přenáška masérky Elišky Ostré, která ženy seznámila s různými druhy masáží, jejich účinky a vhodnosti pro konkrétní potíže.

tanečnice V sobotu 10. března 2007 se zúčastnila předsedkyně Ing. Jana Jarušková a místopředsedkyně Alena Jurnečková, za přítomnosti dalších sympatizantů o.s. Ženy50, akce organizované Asociací ruských spolků v ČR s názvem  "Ž e n a ,   j a r o ,   l á s k a ".

8. března 2007 byla Jana Jarušková pozvána na posezení k MDŽ, pořádaného Českým svazem žen. v srdečné atmosféře, při drobném občerstvení, seznámila přítomné ženy s cíli o.s. Ženy50 a zároveň vyslechla jejich problémy.

přednáška Dne 3. února 2007 se i Ženy50, o.s. podílely na přednášce paní Mgr. Nadiyi Dordyai. v příjemném prostředí, při čaji, kávě a skvělém zákusku, si poslechly životní zkušenosti, názory na prožívání i možnosti řešení životních situací žen.

19. ledna 2007 se předsedkyně sdružení Ženy50, Ing. Jana Jarušková, zúčastnila spolu s předsedkyněmi dalších tří ženských neziskových organizací (Asociace ruských spolků v ČR, Niť Ariadny a Ukrajinské matky) schůzky s 1. tajemnicí primátora města Brna, paní RNDr.  Barborou Javorovou, za účelem představení cílů a programů výše jmenovaných ženských občanských iniciativ. Paní RNDr. Barbora Javorová jim vyjádřila své sympatie.

12. prosince 2006 proběhla 1. členská schůze, která zvolila výbor sdružení.

21. listopadu 2006 bylo občanské sdružení Ženy50 registrováno.

14. listopadu 2006 byla odeslána na Ministerstvo vnitra ČR žádost o  registraci občanského sdružení Ženy50.

Během října a počátkem listopadu 2006 vznikaly stanovy Ženy50, o.s.

Od srpna-září 2006 nabírala ostřejší kontury možnost financování myšlenky na podporu cílové skupiny žen, díky spolupráci na projektu Asociace ruských spolků v ČR, který se ucházel o grant z fondů Evropské unie.

Počátkem roku 2006 se začala stále více formovat myšlenka na činnost, orientující se na ženy kolem padesátého roku a starší.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021