Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Rovné příležitosti pro všechny
- stejné podmínky nejen na trhu práce

Ve středu 17. října 2007 se zástupkyně občanského sdružení Ženy50 zúčastnily závěrečné konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Konference se konala v prostorách Kongresového centra Holiday Inn a v areálu BVV. Setkání odborníků/nic, zástupců/kyň potenciálně ohrožených skupin, zaměstnavatelů/lek, neziskových organizací a představitelů/lek státu se uskutečnilo pod záštitou Vlády ČR. Po úvodním slovu Jiřího Škrly, generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s., vystoupila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Příspěvek pronesla i Catherine Magnant, zástupkyně Evropské komise, a mezi dalšími vystoupeními představili své projekty, realizované v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny - kterým byl rok 2007 vyhlášen, zástupci neziskových organizací.

Konference probíhala formou panelových diskusí ve čtyřech sekcích, jejichž účastníci/ce debatovali o jednotlivých důvodech diskriminace. Panelisté se též zabývali odstraňováním předsudků ve společnosti a rozvojem rovných příležitostí pro potenciálně ohrožené skupiny v ČR.

Jednotlivé sekce:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Věk 50+
  • Multikulturní společnost
  • Rovné příležitosti žen a mužů

Zástupkyně občanského sdružení Ženy50 se zúčastnily sekcí "Věk 50+" (garantem byl RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, kterého osobně zastupovala paní Ing. Marie Bílková) a sekce "Rovné příležitosti žen a mužů" (garant PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka, Univerzita Karlova v Praze).

Konference vyvrcholila přednesením závěrů z diskusí v jednotlivých sekcích a slavnostním ukončením.

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021