Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Čtyři   zamyšlení   nad   životem      (seminář, od 7. 4. 2020)

ilustrační obrázek

Srdečně Vás zveme na seminář, ve kterém se společně s MUDr. Ivanem Peškou zamyslíme nad smyslem života, úzkostí a strachem, samotou a osamělostí a prožijeme jedno terapeutické skupinové setkání.

Zahájení: 7. dubna (Út 16.30 - 18.30 hod.)
Kolikrát: proběhnou 4 lekce (7. a 21. dubna, 5. a 19. května 2020)
Místo: Centrum Ženy50; Anenská 10
Lektor: psychiatr MUDr. Ivan Peška
Cena: 500,- Kč / členky 400,- Kč

1. Seznamme se - jmenuji se skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je dnes již pevně zakotvenou formou léčby různých psychických poruch. Bývá ale také běžnou součástí aktivit, zaměřených na podporu osobnostního rozvoje a růstu člověka, bez ohledu na to, zda má či nemá psychická trápení. K léčebným účelům či k podpoře rozvoje osobnosti jedince využívá tento druh terapie tzv. skupinové dynamiky - vztahů a interakcí mezi jednotlivými účastníky, ale také mezi členy skupiny a terapeutem.
V tomto semináři budete mít možnost si takovéto terapeutické skupinové setkání prožít.

2. Úzkost a strach

Úzkost a strach jsou, společně se smutkem a bolestí, běžnými součástmi života člověka. V laickém pojetí někdy oba pojmy - úzkost a strach - splývají v jedno. Psychologové však mezi nimi rozlišují: při úzkosti člověk prožívá často velmi nepříjemné pocity spojené s potenciálním ohrožením, aniž si je vědom zdroje tohoto ohrožení. Psychologové odborně říkají, že úzkost postrádá jasný objekt, s nímž by člověk tento nepříjemný pocit mohl spojovat. Naproti tomu strach, byť může být zcela stejným pocitem jako úzkost, člověk spojuje s něčím zcela konkrétním. "Strach lze chápat jako konkretizaci úzkosti". U strachu člověk ví, čeho se obává, u úzkosti tomu tak není. O tom, jak těmto pocitům porozumět a jak se naučit jim lépe čelit, bude tento seminář.

3. O smyslu života

Touha porozumět smyslu své existence provází člověka od pradávna. Lze říci, že je základní hybnou silou v člověku. Od úsvitu lidstva si klademe otázky: Proč tu jsme? Kam směřujeme? Jaké je naše poslání v tomto životě? Spočívá smysl našeho života v naší prosté existenci, nebo je v něčem vyšším, co člověka přesahuje? V tomto setkání se pokusíme společně hledat odpovědi na tyto a další otázky.

4. Samota versus osamělost, jak budovat důvěru v sebe (jak se mít ráda)

Jste občas rádi sami? Jen tak, v tichu svého bytu, nikdo nemluví, jen hodiny na stěně tikají svým rytmem. Takové potěšení ze samoty si občas rádi dopřejeme... Ale co když do našeho života vpadne (nebo se vplíží) osamělost? Cítíme se opuštění, není komu zavolat, koho navštívit. Dny ubíhají jeden jako druhý a naše situace opuštěného a osamělého člověka je stále tíživější. Můžeme s tím něco dělat my sami? Nebo přijde někdo, kdo to udělá za nás? Důvěra v sebe sama - proč ji někdo má, cítí se sebejistý, nepochybuje o svých schopnostech a možnostech, zatímco jiný se ustavičně topí v nejistotách o tom, zda to či ono zvládne, zda jej budou druzí přijímat, zda se zachová tak, jak to od něj druzí očekávají? A jak to udělat, abychom měli více rádi sami sebe? Jde to vůbec?

Přihlášky  u  Jany  Jaruškové  na  tel.  728 740 449,  nebo  e-mailem  na   info@zeny50.cz

Zpět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2021  Ženy50, z. s.     poslední aktualizace   23. ledna 2021