Vzdělávání,  setkávání,  sdílení  -  nejen  pro  ženy  50+

Úvodní stránka

Úřední  hodiny  v  Centru  Ženy50  na  Anenské  10

Kontaktovat nás můžete telefonicky kdykoliv a osobně na Anenské 10 nejlépe ve čtvrtky od 15.30 do 17.30 hod., nebo po telefonické domluvě jindy (728 740 449).

FOTOPÁTKY - akce pro všechny fotoženky

"Představuji si tyto "FOTOPÁTKY" jako takový fotoklubík, slučující v sobě: především samotné setkání fotoženek, ale také něco jako fotoporadnu (fotografická technika, úpravy fotografií v editoru/ech atp., prostě leccos, co se nestačilo probrat v kurzu), plánování akcí, promítání a komentování fotek atd. atd.," říká Alice Prokopová, která vás bude očekávat na Anenské 10, v době od 15.30 - 17.30 hod.
Termíny v roce 2019:  1. listopadu a 6. prosince. 

Nové   číslo   bulletinu   Ženy 50+

bulletin

4. číslo / 2019   si můžete stáhnout zdesoubor pdf 3,7 MB

A K T U Á L N Í    A K C E 

Beseda s pracovníky Občanské poradny Brno nejen na spotřebitelská témata

V rámci přednášek spolku Ženy50 Vás chceme seznámit s poradnou, sídlící ve stejné budově jako my, tj. na Anenské 10. Dozvíte se, s jakými životními situacemi Vám mohou pracovníci Občanské poradny Brno pomoci.

Datum:     24. října 2019
Čas:     17.30 - cca 19.30 hod.
Místo:     Občanská poradna Brno,   Anenská 10, přízemí
Cena:     VSTUP  ZDARMA


Na besedě se budou probírat tato témata: 

 • představení služeb OP Brno
 • principy práce občanského poradenství
 • s čím můžeme pomoci a komu pomáháme
 • spotřebitelská úskalí – aukce energií, podomní prodejci
 • jak na nevyžádané nabídky služeb po telefonu
 • život s dluhy, jak s nimi pracovat
 • rodina a její zadlužení členové
 • cesty a možnosti jak ven z dluhové pasti
 • a mnohé další dle zájmů účastníků

Dotazy vítáme a rádi na ně budeme reagovat. Na setkání se těší kolektiv pracovníků OP Brno.

S E M I N Á Ř E,  K U R Z Y

Dílna  paměti  –  Výzva  2020:  jmenný  kalendář  (90 minut)

Dílna paměti se skládá z minimálně dvou setkání. První – Výzva, je taková „hozená rukavice“ na určité téma. Na semináři se pod vedením lektorky probere teorie a nastíní možný postup pro domácí individuální trénink. Na druhém (a příp. dalším) setkání, které se jmenuje Pokroky, se účastníci Výzvy sejdou a vyzkouší si, jak daleko se v tréninku dostali. Stanovený termín a vzájemné setkání je motivující!

k seminářiKdo má svátek 11. října? Kdy má svátek Svatopluk?

Na tyto a další podobné otázky dokážete odpovědět i bez nahlédnutí do kalendáře – pokud přijmete tuto výzvu a vytrváte v tréninku!

Na semináři si vysvětlíme postup, dostanete návrh symboliky měsíců a dnů v měsíci a návod na to, jak pracovat se jmény. Domluvíme si termín, ve kterém se po individuálním tréninku sejdeme, změříme pokroky a vyměníme si zkušenosti (jaro a podzim 2020).

Vhodné pro všechny, které tato výzva zaujala, nejen pro účastníky kurzů trénování paměti. V době mezi setkáními je možno využívat e-mailové konzultace s lektorkou.

Datum:     25. listopadu 2019 (pondělí)
Čas:     17.50 - 19.20 hod.
Místo:     Centrum Ženy50, Anenská 10, Brno
Lektorka:     Ing. Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti III. st.
Poznámka:     JE  NUTNÉ  SE  NAHLÁSIT  PŘEDEM

Vstupné  90 Kč / členky 75 Kč

Přihlášky  u  Jany  Jaruškové  na  tel.  728 740 449,  nebo  e-mailem  na   info@zeny50.cz

Zpívání  pro  radost  i  pro  zdraví

ilustrační obrázek
Přijďte si společně zazpívat - lidovky, písničky našeho mládí, písničky k táboráku, melodie z muzikálů apod. Zpívání má nejen pozitivní vliv na psychiku, ale má i blahodárné zdravotní účinky (podporuje správné dýchání).
A zpívání ve skupině podobně naladěných osob má mnohem větší účinek a přináší více radosti, než osamocené zpívání doma.

Datum:     7. října, 21. října, 4. listopadu, 18. listopadu 2019 (pondělí)
Čas:     16.00 - 17.00 hod.
Místo:     Centrum Ženy50, Anenská 10, Brno
Vede:     Marie Borýsková
Poznámka:     přihlášení předem, platba na místě před hodinou

Cena za 1 hodinu 50 Kč / členky 30 Kč

Přihlášky  u  Jany  Jaruškové  na  tel.  728 740 449,  nebo  e-mailem  na   info@zeny50.cz

Asertivita  v  našem  životě

OBSAZENO

Srdečně Vás zveme na třídílný seminář o asertivitě, asertivním myšlení a jednání.

Datum:     29. října, 12. listopadu, 26. listopadu 2019 (úterý)
Čas:     16.30 - cca 18.30 hod.
Místo:     Centrum Ženy50, Anenská 10, Brno
Lektor:     MUDr. Ivan Peška
Poznámka:     JE  NUTNÉ  SE  NAHLÁSIT  PŘEDEM

Cena za seminář  400 Kč / členky 300 Kč

V první části se posluchači dovědí o tom:

 • že pojmem asertivita se označuje schopnost prosadit nebo obhájit svůj názor, avšak ne na úkor druhého člověkak semináři

 • jak se liší asertivní jednání od dvou jiných typů jednání – agresivního a pasivního jednání

 • že existuje 11 základních asertivních práv – s nimi se podrobněji seznámí a dovědí se více o tom, co lidem brání asertivní práva uplatňovat

 • že existuje vícero způsobů asertivních postupů, tzv. asertivních technik, které člověku pomáhají říkat "ano", když chce říct "ano" a "ne", když chce říct "ne". Asertivní techniky budeme procvičovat

 • jak asertivně žádat a jak odmítat, jak zvládnout potřebu stále se druhým za něco omlouvat, ospravedlňovat a druhým se zavděčovat

 • jak naložit s problémy, které nejsou naše, ale patří jiným

 • jak přijímat kritiku, jak pochvalu

 • že asertivita je cestou k obnovení sebeúcty, sebehodnoty a sebejistoty

 • jak využít asertivitu pro zvládání stresu a nadměrné zátěže

 • jak může asertivní styl myšlení a jednání zlepšit vztahy s druhými lidmi


Ve druhé části si budeme povídat o komunikaci s lidmi. Posluchači se dovědí více o:

 • záludnostech slovní (verbální) a mimoslovní (nonverbální) komunikace – povíme si například o agování, které je zvláštní formou neverbální komunikace

 • prozkoumáme charakteristiky pasivního, agresivního a asertivního komunikačního stylu

 • seznámíme se s teorií transakční analýzy, tj. s učením amerického psychiatra a terapeuta Erica Bernea, zvláště s těmi částmi, které jsou věnovány mezilidské komunikaci

 • povíme si také o teorie "her" tohoto autora... a zkusíme si některé "hry" předvést v praxi


V poslední části budeme věnovat pozornost tomu, jak se bránit manipulativnímu chování druhých lidí vůči nám:

 • povíme si o  manipulativních formách komunikace a chování, dozvíme se, jaké motivy vedou lidi k manipulaci druhými

 • o tom, jaké jsou nejčastější typy manipulativního chování. A zde se vrátíme k asertivnímu stylu, který je velmi účinnou formou obrany vůči manipulacím

 • také o tom, že formou manipulace bývá i tzv. pasivně-agresivní chování a popíšeme si některé jeho formy

 • a na závěr si povíme o manipulaci v partnerských vztazích, v obchodě, v reklamě, v médiích, o podprahové a skryté formě manipulace

 • jako vždy bude platit: čím bohatší diskuze, tím lépe

 

Přihlášky  u  Jany  Jaruškové  na  tel.  728 740 449,  nebo  e-mailem  na   info@zeny50.cz

P Ř E D N Á Š K Y   (čtvrtky od 17.30 hod.)

Srdečně Vás zveme na přednášky z různorodých oblastí. NENÍ NUTNÉ SE HLÁSIT PŘEDEM (není-li uvedeno jinak).

Podrobně

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

logo   © 2007 - 2019  Ženy50, z. s.,     poslední aktualizace   21. října 2019